Hur mycket betalar elbolagen för solel?

Innehållsförteckning

Hur mycket betalar elbolagen för solel?

Hur mycket betalar elbolagen för solel?

Priset man får betalt för att sälja solel som privatperson är ca 1.2 kronor per såld kWh, vilket är något lägre än den rörliga elkostnaden för villor som är på ca 1.45 kronor per kWh. Ersättningen för att sälja solel varierar mellan olika elhandelsbolag, och är även beroende av flertalet faktorer.

Vilket bolag betalar bäst för solel?

Ersättningen för såld solel ändras hela tiden så det är svårt att hålla listan uppdaterad. De elbolag som vi känner till betalar bäst idag är: ​Göteborg energi betalar 15 öre + spotpris uppdaterad 2021-09-15. Telge energi betalar ca 15 öre+ spotpris hos telge kan du få något högre ersättning om du låser på flera år.

Vad får man för att sälja solel?

Skatt på intäkter av solel Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40.000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Vem betalar bäst för överskottsel?

Det elbolag som ger bäst pris för solel just nu är Greenely, där du får spotpris +10 öre för din överskottsel.

Vad betalar Vattenfall för solel?

Vattenfall erbjuder sina kunder elbörsen Nordpols spotpris. Utöver det får du som även en energiskattereduktion på 60 öre per kilowattimme, dock max 18 000 kronor per år som återbetalas på deklarationen.

Vad händer om man producerar för mycket solel?

För hushåll som producerar mer än vad man gör av med på årsbasis kan alltså regler och ersättningar skilja sig på följande sätt: Man får inte skattereduktionen på 60 öre per kWh för överskottsel som överskrider årsförbrukningen. Det kan, men behöver inte, tillkomma avgifter hos elnätbolaget för inmatning av el.

Vem köper överskottsel?

Fortum köper överskottsel och följer Nord Pools spotpris i ditt elområde. För att sälja el till Fortum krävs att din produktionsanläggning är driftsatt av ditt nätbolag. Fortum kan inte handla med elcertifikat.

Vad händer om jag producerar mer el än jag förbrukar?

Om du producerar mer el än du behöver i ditt hem uppstår ett överskott, som inte kan lagras i solpanelerna, utan går ut i elnätet. För det får du en mindre ersättning från ditt elnätsbolag. Utöver den ersättningen kan du också välja att sälja din överskottsproduktion till ett elhandelsbolag.

Relaterade inlägg: