Vad menas med akut test?

Innehållsförteckning

Vad menas med akut test?

Vad menas med akut test?

AKUT-testet är en enkel metod som du kan använda för att undersöka om en person har drabbats av stroke. Bokstäverna i ordet AKUT står för det här: A - Ansikte - vilket syftar på att du ska be personen le och visa tänderna. Om mungipan hänger ska du ringa nödnumret 112.

Vad är funktionsbortfall?

Neglect är en sjuklig omedvetenhet om ett funktionsbortfall och orsakas ofta av en enkelsidig skada på parietalloben, till exempel vid ett slaganfall (stroke), vilket ger upphov till perceptionsbortfall på motsatt sida. Personen kan då komma att bete sig som om allt som finns på den sidan inte existerar.

Vad menas med akut?

Akut i medicinsk betydelse avser att ett sjukdomstillstånd har uppstått snabbt, varat en kort tid samt att den drabbade personen försämras och är i behov av behandling så snart som möjligt. En sjukdom där symptomen kommer långsammare - inom några veckor – kallas subakut.

Hur behandlar man TIA?

När du får en TIA görs en utredning för att försöka hitta källan till proppen. Till exempel undersöks om din TIA uppkom på grund av förmaksflimmer, eller åderförkalkning i halskärlen. Upptäcks något av detta, kan du få behandling för förmaksflimmer eller göra en halskärlsoperation för att förhindra en ny TIA.

Relaterade inlägg: