Hur bokföra återföring av periodiseringsfond?

Innehållsförteckning

Hur bokföra återföring av periodiseringsfond?

Hur bokföra återföring av periodiseringsfond?

Avsättning till periodiseringsfond bokförs som kostnad i resultaträkningen, på konto 8811, och återföring bokförs som intäkt på konto 8819.

Hur redovisas periodiseringsfonder?

Aktiebolag gör avsättningen till periodiseringsfond i bokslutet och beskattas för en schablonränta på gjorda avsättningar till periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Den ska inte bokföras utan tas endast upp i deklarationen som en intäkt och ska räknas med i underlaget för beräkning av årets skatt.

Hur bokföra periodiseringsfond enskild firma?

Det belopp du satt av ett år blir en egen periodiseringsfond med ett eget kontonummer. Du får sätta av med ett belopp som är högst 30 % av inkomsten i näringsverksamheten. För enskild firma sätter du av till periodiseringsfond i deklarationen och inte i bokföringen. I NE-bilagan motsvarar detta summan i ruta R33.

Hur bokar jag periodiseringsfond?

En avsättning till en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 debeteras och att ett konto i kontogrupp 21 krediteras. En återföring från en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 krediteras och att ett konto i kontogrupp 21 debeteras.

Vad är återföring av periodiseringsfond?

Återföra periodiseringsfond När du sätter av en del av resultatet till periodiseringsfond undanhåller du som sagt vinsten från beskattning. ... En periodiseringsfond ska senast återföras till beskattning det sjätte året efter avsättning. Du kan alltid återföra fonden tidigare. Skatten betalar du året du återför fonden.

Kan man återföra en del av periodiseringsfond?

Du kan själv välja att återföra hela eller delar av beloppet tidigare. Avsatta belopp till periodiseringsfond är personliga och kan således inte föras åter av någon annan, till exempel make. Du sätter av till periodiseringsfond i deklarationen, inte i bokföringen.

Hur beräknar man avsättning till periodiseringsfond?

Enskilda firmor, ägare i handelsbolag och ägare i kommanditbolag får göra avsättning till periodiseringsfond med 30% av årets resultat. Juridiska personer, så som aktiebolag, får sätta av 25% av årets resultat innan skatt i periodiseringsfond. Exempel: Årets resultat innan skatt i en enskild firma är kr.

Vad är maximal avsättning till periodiseringsfond?

Vad innebär de nya reglerna? Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan öka avsättningen till periodiseringsfond till 100 procent av den skattepliktiga vinsten, upp till en maxgräns om 1 miljon kronor, i inkomstdeklarationen för år 2019.

Hur avsätter man till periodiseringsfond?

Enligt de nuvarande reglerna har enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag möjlighet att sätta av 30 procent av årets vinst, beräknad på visst sätt, till periodiseringsfond. Beloppet som sätts av till periodiseringsfond ett år måste återföras senast efter sex år.

Vad är periodiseringsfond enskild firma?

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Du kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning.

Relaterade inlägg: