Vad betydde freden i Brömsebro?

Innehållsförteckning

Vad betydde freden i Brömsebro?

Vad betydde freden i Brömsebro?

Danmark avträdde Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel samt Halland på 30 år. Dessutom garanterades Sverige tullfrihet i Öresund. Fredsslutet var en stor svensk framgång, inte minst därför att det gav Sverige ökad kontroll över Östersjön med innehavet av Gotland och Ösel.

Varför gick det svenska stormaktsväldet under?

Sveriges militära makt var egentligen bruten redan 1709 efter nederlaget vid Poltava. Landet upphörde då i realiteten att vara en politisk stormakt. Nutida historiker brukar ändå låta Karl XII:s död 1718 eller de efterföljande frederna 1719-1721 markera slutet på den svenska stormaktstiden. Karl XII:s likfärd.

Varför kallas det för stormaktstiden?

Stormaktstiden är en epok i Sveriges historia. Namnet kommer av att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. ... Perioden kallas stundom, efter mönster av det långa 1800-talet, för Sveriges långa 1600-tal.

Var 1721 för Stormaktssverige?

Den 30 augusti år 1721 slöts freden i Nystad mellan Sverige och Ryssland, vilket avslutade det stora nordiska kriget och satte spiken i kistan för det svenska imperium som konstruerats ett sekel tidigare. Men hur mycket stormakt var egentligen Sverige under våra ”fornstora dar”?

Hur var det att leva i Sverige under stormaktstiden?

Under stormaktstiden såg livsvillkoren för barn, kvinnor och män annorlunda ut jämfört med i dag. De flesta människor i Sverige jobbade med jordbruk och bodde på landet. Under stormaktstiden är Sverige i många krig och erövrade områden i Ryssland, Polen och delar av Tyskland.

Vad finns det för spår av stormaktstiden?

I Östersjöområdet finns gott om minnen från stormaktstiden. Vissa platser tillhörde Sverige i mer än två sekel. Svenskporten i Riga, en av de viktigaste städerna i det svenska stormaktsväldet.

Relaterade inlägg: