Vad betyder preliminär utbetalning Alfakassan?

Innehållsförteckning

Vad betyder preliminär utbetalning Alfakassan?

Vad betyder preliminär utbetalning Alfakassan?

Har du inte barn som är under 18 år ska du uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att kunna få en ny ersättningsperiod. När du har cirka 70 ersättningsdagar kvar gör vi en preliminär kontroll för att se om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Vad innebär Alfakassa?

A-kassan betalar ut grundersättning och inkomstbaserad ersättning. ... Den som inte arbetat alls eller har arbetat färre än 6 månader har inte rätt till ersättning från a-kassan. Inget arbete = ingen a-kassa.

Vem står bakom Alfakassan?

Arbetslöshetskassan Alfa[redigera | redigera wikitext] Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan) bildades av Arbetslöshetskassornas Samorganisation 1998 som ett komplement till de traditionella arbetslöshetskassorna, och är den enda arbetslöshetskassan som är fristående från fackförbund och andra intresseorganisationer.

Hur lång handläggningstid Alfakassan?

Väntetid är tiden från att vi har tagit emot din första tidrapport till att du får utbetald ersättning från oss. Väntetiden presenteras som ett medianvärde per månad. I oktober var väntetiden hos Alfa-kassan 3 veckor. Vänligen observera att väntetiden för EU- och omprövningsärenden kan vara längre.

Vad är preliminär utbetalning?

Ett beslut kan medföra att en utbetalning ska ske. Då registrerar handläggaren en utbetalning i handläggningssystemet. Detta utgör då en registrerad utbetalning tillika preliminär utbetalning. Efter ett internt ekonomiskt brytdatum övergår den registrerade utbetalningen till att utgöra en verkställd utbetalning.

När kommer utbetalningen från Alfakassan?

Utbetalningar sker vanligtvis varje torsdag. För att du ska få en utbetalning ska du skicka in din tidrapport till oss senast måndag samma vecka.

Hur blir man medlem i Alfakassan?

För att ansöka om ersättning ska du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Via vår e-tjänst Mina sidor kan du sedan skicka in anmälan om arbetslöshet online.

Hur blir jag medlem i Alfakassan?

Alfa-kassan är den enda a-kassan som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer. Vi välkomnar alla oavsett yrke eller bransch. Om du vill ansluta dig till oss räcker det att du någon gång har arbetat i Sverige. Med e-legitimation kan du snabbt och enkelt ansöka om att gå med hos oss.

Hur finansieras Alfakassan?

När det gäller Alfa-kassans uppgift att betala ut ersättning till arbetslösa som inte tillhör någon a-kassa, finansieras administrationen genom en kombination av statsbidrag och en administrationsavgift som betalas av dem som får ersättning utan att vara anslutna.

Varför gå med i Alfakassan?

Varför ska jag vara med i en a-kassa? Att vara med i en a-kassa ger dig ekonomisk trygghet om du blir arbetssökande.

Relaterade inlägg: