Vad visar albumin?

Innehållsförteckning

Vad visar albumin?

Vad visar albumin?

Albumin tillverkas i levern. Albumin används för att utreda samt följa upp en rubbad proteinsyntes exempelvis vid levercellskador eller vid onormala proteinförluster vilket kan uppkomma vid njurskador. Låga värden ses även vid svält, inflammationer i kroppen samt vid albuminförluster via tarmen.

Vad betyder det att man har äggvita i urinen?

Nefrotiskt syndrom innebär att njurens kärlnystan har skadats. Då börjar det läcka stora mängder protein från blodet ut i urinen. Proteinet kallas också för äggvita. Läckaget gör att halten av äggvita i blodet sjunker.

Vad betyder Mikroalbuminuri?

Mikroalbuminuri är det första kliniska tecknet på njurskada. Mikroalbuminuri definieras som en ökad utsöndring av albumin i urinen i minst två av tre på varandra följande urinprov (se tabell).

Vad är normalt albumin?

Albumin är det mest förekommande proteinet i blodet. Det är ett globulärt, vattenlösligt protein som består av 585 aminosyror och har en molekylmassa ("molekylvikt") på cirka 65 000 Dalton. Vid kroppens normala pH på 7,4 är albuminmolekylen negativt laddad.

Hur vet man om man har äggvita i urinen?

När man lämnar ett urinprov och får till svar att man har äggvita i urinen, s k mikroalbuminuri, har de kärlnystan i njuren som renar blodet från slaggprodukter påverkats och njurarna släpper igenom små mängder äggvita (albumin) ut i urinen. Detta syns när man testar det urinprov man lämnat.

Är det farligt med äggvita i urinen?

Höjda nivåer av äggvita i urinen förekommer både vid många sjukdomar och vid andra tillstånd som inte är sjukliga. Mycket stora proteiner verkar dock vara en sak för sig, och ett allvarligt risktecken.

Varför proteinuri?

Orsak. Tillfällig proteinuri ses vid urinvägsinfektion, feber, ortostatism, hjärtsvikt och uttalad fysisk ansträngning. Långa och smala tonåringar kan normalt ha ortostatisk proteinuri.

Hur kan ett lågt albumin ses?

  • Ett lågt albumin kan också ses under flera andra förhållanden, såsom: 1 Infektion 2 Kirurgi 3 Kronisk sjukdom 4 Diabetes 5 Underaktiv sköldkörtel (hypotyreos) 6 Ökning i blodvolym på grund av hjärtsvikt, ibland graviditet

Vad kan låga albuminnivåer bero på?

  • Låga albuminnivåer kan också betyda att du har en njursjukdom där njurarna inte kan förhindra att albumin läcker från blodet i urinen och går förlorat. Låga albuminnivåer kan också ses vid inflammation, chock och undernäring.

Vad är normal albuminutsöndring vid nefrotiskt syndrom?

  • Normal albuminutsöndring: < 20 mg/l, eller 30 mg/dygn. Mikroalbuminuri: 30–300 mg/l, Proteinuri, lätt: 300 mg–2 g/24 tim., > 300 mg/l,, moderat: 2–5 g/24 tim, stor: >5 g/24 tim. Vid nefrotiskt syndrom > 3 g/24 tim. Diagnosen mikroalbuminari/proteinuri ställs efter två av tre positiva prover inom 2–6 månader.

Relaterade inlägg: