Vad gör Alecta?

Innehållsförteckning

Vad gör Alecta?

Vad gör Alecta?

Alecta – är ett ömsesidigt försäkringsbolag vilket betyder att vi ägs av våra kunder och den vinst vi gör går tillbaka till dem. Vi sköter och svarar på frågor om försäkringarna, förvaltar pensionskapitalet och betalar ut pensioner och efterlevandeskydd. Vi beräknar också arbetsgivarens premier för ITP 2.

Vad menas med ITPK?

ITPK är en kompletterande ålderspension och en del av ITP-försäkringen för de tjänstemän som omfattas av ITP 2. ITPK-försäkringen är premiebestämd och motsvarar 2 procent av den anställdes lön.

Är Alecta ett försäkringsbolag?

Försäkringsgivare är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta), organisationsnummer 502014-6865. Alecta är ett ömsesidigt försäkrings- bolag med säte i Stockholm.

Vad hette Alecta förr?

Efter upphandling utses Alecta av Pensionsnämnden till valbart bolag inom Avtalspension SAF-LO. Från och med 2009 kan även arbetarkollektivet välja Alecta för sin tjänstepension.

Vad ingår i Collectum?

ITP-avtalet innehåller två delar: ITP 1 och ITP 2. Huvudregeln är att anställda tjänstemän som är födda 1979 eller senare har ITP 1 och att födda 1978 eller tidigare har ITP 2....

  • ålderspension, som förvaltas av Alecta.
  • sjukpension, som betalas ut av Alecta.
  • familjepension, för den som tjänar mer än 511 500 kronor om året.

Är Alecta tjänstepension?

Förutom tjänstepensionen får du allmän pension från Pensionsmyndigheten. Och har du själv sparat i en privat pensionsförsäkring, får du även pension från det eller de försäkringsbolag du haft ditt sparande i. Din ålderspension heter Alecta Optimal Pension och gäller från det att du fyller 25 år.

Hur mycket betalas in ITP2?

Upp till 41 926 kr/månad får du 10% av lönen. Mellan 803 kr månad får du 65% av lönen. Mellan 1 705 kr/månad får du 32,5% av lönen.

Vad är avtalspension ITPK?

ITP 2 är den pension som du har via din arbetsgivare. Den kallas också avtalspension. En del av ITP 2 kan du själv välja hur den ska placeras, och den delen kallas ITPK. Tjänstepensionen kommer att vara en viktig del av din inkomst som pensionär.

Vilka ingår i Frikretsen?

Personer i den så kallade frikretsen omfattas normalt inte av kollektivavtalen om ITP och TGL. delägare i aktiebolag, som själv eller tillsammans med maka, make, registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst en tredjedel av aktierna.

Är Fora tjänstepension?

Du som är arbetare och anställd i ett privatägt företag har en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. ... Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO.

Relaterade inlägg: