Vad betyder kontrollampan?

Innehållsförteckning

Vad betyder kontrollampan?

Vad betyder kontrollampan?

Om en av bilens varningslampor tänds betyder det att någon del av bilen har begränsad eller helt utebliven funktion. Vilken färg varningslampan har spelar också stor roll. Huvudregeln är att: En orange eller gul lampa innebär att det trots ett eventuellt problem är okej att köra vidare en begränsad sträcka.

Vad är det för fel på bilen om Motorlampan lyser?

Att motorlampan lyser beror på att något är fel på motorn, stanna omedelbart om lampan lyser rött och kontakta en verkstad. Lyser lampan gult kan du själv köra till närmsta verkstad för diagnos av vad som kan vara orsaken till att motorlampan lyser.

Vad betyder mil lampa?

När motorvarningslampan tänts innebär det att bilen detekterat något fel eller problem som gör att motorn eller avgasreningen inte fungerar som det är tänkt. Vanligtvis behöver bilen omgående komma in på verkstad för att felsökas.

Vad gör du om denna varningslampa tänds under färd?

Om du är ute och kör och ser att oljetryckslampan tänds, ska du genast köra åt sidan och direkt stänga av motorn. Fortsätter du köra, trots att varningslampan lyser, finns det risk att motorn skär ihop och tar skada.

Vad betyder Varningssymbolerna?

En gul lampa innebär ofta att det trots ett eventuellt problem är okej att köra vidare en begränsad sträcka. Lyser en röd lampa bör du däremot stanna mer omedelbart på ett säkert ställe, kontrollera i bilens manual vad lampan innebär och vid behov ringa assistans, för att ta bilen till en verkstad.

Kan man besikta med Motorlampa?

Kan jag besikta fast motorlampan lyser?” Motorlampa som lyser kan vara okej på besiktningen – om bilen är tillräckligt gammal. Det är olika årtal som gäller. Bilprovningens rutinerade expert Morgan Isacsson svarar på frågor om bilprovning och bilbesiktning.

Varför lyser Motorlampan Saab 9 3?

"Check engine" tänds då styrsystemet hittat något fel. Om felet inte hittas under följande starter så kommer lampan släckas efter tre gånger. Om den lyser är det ok att köra med motorn, blinkar den ska man dock stänga av motorn omgående. Om du tar bilen till Saab så kan de läsa ut felkoderna som genererats.

Vad menas med Check Engine?

Check engine är en indikator som signalerar att ett fel uppstått i motorn eller relaterade systemprestanda. Moderna bilar indikerar fel i tändsystem eller automatiska fel i överförings eller förändring i motorns varvtal under en viss period eller förbränningsblandningen mm.

Vilken lampa tänds när bromsvätskenivån är för låg?

Parkeringsbroms-lampa lyser​ rött (utropstecken): Här kan det vara ​handbromsen​ (​parkeringsbromsen​) som är åtdragen vid färd, eller – mer kritiskt – ​låg bromsvätskenivå​.

Relaterade inlägg: