Vad säger alkohollagen?

Innehållsförteckning

Vad säger alkohollagen?

Vad säger alkohollagen?

Lag (2019:345). 7 § Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får serveras till den som har fyllt 18 år.

Vad räknas som starksprit?

Denna kategori omfattar alla alkoholdrycker som inte kan definieras som vin, öl eller andra jästa alkoholdrycker. Exempel på spritdrycker är brännvin, calvados, gin, likör, konjak, rom, vodka, whisky och blanddrycker där spritdryck ingår.

Vad menas med att alkohollagen är en skyddslag?

Alkohollagen är en social skyddslag med skyddet för ungdomen som en röd tråd. Exempel på detta är åldersgränsen för servering och förbudet mot att överlåta alkoholdrycker till ungdomar. Vid konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa har skyddsaspekterna företräde.

Vad innebär alkohollagen och varför finns den i Sverige?

Lagen är en skyddslag vilket innebär att man vill skydda folkhälsan. Lagen som ändrades 2011 behandlar också marknadsföring och tillverkning av sprit och handel med alkoholhaltiga preparat. ... Enligt lagen så får alkoholhaltiga drycker inte säljas eller lämnas ut till personer förrän de har fyllt 20 år.

Vad innebär Förvaringsförbud?

FÖRVARINGSFÖRBUD Gästerna får inte ta med sig egna alkoholdrycker till restaurangen. Förvaringsförbudet gäller även persona len. Det är endast de alkoholdrycker som används för serveringen som får förvaras i restaurangen. BRANDSÄKERHET Restaurangen och dess lokaler måste vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.

Får man ge rabatt på alkohol?

En tillåten rabattering är så kallad ”happy hour”, vilket innebär att man tillfälligt sänker priset på en alkoholdryck om en maträtt och en lättdryck samtidigt är rabatterad. Att enbart rabattera alkoholdrycker är däremot inte tillåtet.

Hur många procent är starksprit?

I dessa exempel räknar vi med att folköl har 3,5 %, starköl 5,6 %, vin 12 % och starksprit 40 %. En burk folköl, 50 cl, motsvarar cirka 4,5 cl starksprit. En burk starköl, 50 cl, motsvarar cirka 7 cl starksprit. Ett glas vin, 18 cl, motsvarar cirka 5,5 cl starksprit.

Var går gränsen för starksprit?

Alkoholdrycker delas in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. Dryckerna har en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent kallas lättdrycker. Spritdryck – en dryck som innehåller sprit och där alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent.

När det gäller prissättning av alkohol på restauranger så finns en speciell procentsats man måste ta hänsyn till vad är den på?

Det skäliga tillägget anses vara 25 procent, vilket innebär att en dryck som kostar 100 kr inköp som lägst kan säljas för 125 kr. Det är viktigt att prissättningen är sådan att försäljning av drycker med högre alkoholhalt inte främjas på bekostnad av de med lägre alkoholhalt.

Får en restaurang bjuda på alkohol?

Du får enligt alkohollagen aldrig bjuda på alkohol. Om du som serverar råkar spilla ut någons dryck får du ersätta med ny dryck. Du får aldrig bjuda på alkohol som kompensation, exempelvis när det tagit lång tid eller om gästen är missnöjd.

Relaterade inlägg: