Vad krävs för att bli socialpedagog?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att bli socialpedagog?

Vad krävs för att bli socialpedagog?

För att bli socialpedagog måste du antingen gå en yrkeshögskoleutbildning på två år, eller läsa socialpedagogiska programmet en högskola eller ett universitet i tre år. Du kan även läsa en folkhögskoleutbildning.

Vilka ämnen läser man till socialpedagog?

Socialpedagogik, utbildningens huvudperspektiv, ger redskap till att stödja människors strävan att ingå i samhällsgemenskapen. De ämnen du studerar är framför allt beteende- och samhällsvetenskap (psykologi, pedagogik, sociologi), aktuella teorier och metoder, yrkesområde, yrkesroll och målgrupper.

Hur lång är utbildningen till socialpedagog?

Utbildningen till socialpedagog på en yrkesutbildning som omfattar fem terminer. Kursen är till för dig som redan arbetar med människor med beroendeproblematik och/eller psykosociala problem men som saknar en grundläggande utbildning.

Vilka ämnen läser man till behandlingspedagog?

Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i psykologiska, psykiatriska samt sociologiska perspektiv. Utbildningen ger kompetens inom aktuell evidensbaserad metodik samt färdigheter för ett självständigt livslångt lärande. Utbildningen till behandlingspedagog ger färdigheter för att arbeta i samordnande tjänst.

Är det svårt att plugga till socialpedagog?

Utbildningen till socialpedagog är en yrkesutbildning som omfattar fyra terminer. ... Utbildningen ger dig kunskap och verktyg till arbetet som socialpedagog som är spännande, svårt och givande. Utbildningen varvar teori och praktik.

Vad krävs för att bli Behandlingspedagog?

Utbildning finns både inom Högskola och Yrkeshögskola och leder till en kvalificerad examen inom behandlingspedagogik. Oftast finns det även en specifik inriktning inom utbildningen, exempelvis ungdomsmissbruk. Bra grundläggande utbildning finns på gymnasiets Vård- och omsorgsprogrammet.

Vad kan en socialpedagog jobba med?

– Arbetsuppgifterna är varierande beroende på vilket område du väljer att arbeta inom. En socialpedagog kan arbeta med vård och behandling men också med förebyggande arbete inom till exempel socialtjänst, psykiatri, kriminalvården, behandlingshem och i grund- och gymnasieskolan.

Vilka ämnen behöver jag för att läsa till socionom?

Socionomprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig för flera yrkesområden. Förutom det akademiska ämnet socialt arbete får du god kännedom om socialpolitik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi.

Hur lång är utbildningen till behandlingsassistent?

Socionomutbildning, alternativt utbildning i socialpedagogiskt behandlingsarbete på högskolenivå kan vara en bra utgångspunkt för ett arbete som socialpedagog och behandlingsassistent. Inom högskolan ges socionomutbildning på flera orter. Utbildningen omfattar 3,5 år, och anordnas med flera olika inriktningar.

Är det lätt att få jobb som socialpedagog?

– Vi har fått insyn i många värdefulla ämnen som är nyttiga, både privat och som blivande socialpedagog. Det finns mycket bra chanser att arbete efter avslutad examen.

Relaterade inlägg: