Vad betyder 4b på körkortet?

Innehållsförteckning

Vad betyder 4b på körkortet?

Vad betyder 4b på körkortet?

4b. Datum då körkortshandlingen upphör att gälla (DD.MM. ÅÅÅÅ).

Vad betyder siffrorna på körkortet?

”Referensnumret är ett unikt nummer för varje svenskt körkort. Det finns på alla svenska körkort, även AM-körkort (moped klass I). Numret innehåller 9 siffror. Man ska inte lämna ut sitt referensnummer till någon annan person.

Vad är 4 D på körkortet?

innehavarens födelsedatum och födelseland, 4a. datum för utfärdande av körkortshandlingen (DD.MM. ÅÅÅÅ), 4b. datum då körkortshandlingen upphör att gälla (DD.MM.

Hur ska ett körkort se ut?

På framsidan går mönstret från grönt till blått och sen tillbaka till grönt. Det gör att det är svårare att förfalska. Men det är inte den enda UV-märkningen. På nya körkortet lyser även nationsbeteckning, EU-flagga, texten ”Körkort”, Transportstyrelsens logga, en stor röd bil samt en varningsskylt i UV-ljus.

Vilket är mitt Körkortsnummer?

Används körkort för att styrka identitet skall körkortets nummer anges. Detta finns i form av 8 9 siffror i fält 4d på körkortet. Skriv då körkort + numret i 4d. Används nationellt ID-kort för att styrka identitet skall kortets nummer anges (8 siffror under ”Kortnummer”).

När är körkortet utfärdat?

Ett körkort gäller under en begränsad tid och måste förnyas innan giltighetstiden har gått ut. Körkortet gäller från och med den dag då det tillverkas. Det står på körkortet när det tillverkades och när behörigheterna slutar gälla (punkt 4a och fält 11 på körkortet).

Får en läkare dra in körkortet?

Alla läkare är enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) skyldiga att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. För att Transportstyrelsen ska kunna återkalla körkortet krävs det att läkarintyget som är underlag för bedömningen ska vara skrivet av en läkare med specialistkompetens.

Vad betyder villkoren på körkortet?

Ett körkort kan gälla med någon form av trafikvillkor för att man ska få köra och det skrivs då ut som en sifferkod på körkortets baksida, en så kallad villkorskod. Vid årsskiftet sker förändringar i dessa koder. Ett exempel på trafikvillkor kan vara att förare enbart får köra automatväxlade bilar.

Har du körkort med behörighet AM?

  • Med ett körkort med behörighet AM får du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped). Det är en moped som är gjord för en hastighet på högst 45 km/timmen. En sådan moped måste ha en registreringsskylt. Du får även köra moped klass I om du har ett körkort med någon annan behörighet.

Vad innebär att få indraget körkort?

  • Att få indraget körkort, innebär att den myndighet som utfärdat förarbeviset beslutar om att återkalla det. Det vill säga, det är endast Transportstyrelsen som kan besluta om körkortsåterkallelse och inte Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Vad Polisen kan kan göra är att omhänderta ett körkort.

Vad krävs för att få körkortstillstånd?

  • För att få ett körkortstillstånd kan det, beroende på trafikklass, krävas hälsodeklaration, synundersökning, läkarundersökning eller läkarintyg. Den sökande ska vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat i Sverige i minst sex månader, ha svensk legitimation samt ha uppnått en viss ålder som är beroende av trafikklass.

När utfärdades det första svenska körkortet?

  • Det första svenska körkortet utfärdades den , då Rådhusmagistraten i Örebro gav tillstånd för fabrikör Alfred Hahn att använda "en så kallad Automobilvagn", "under villkor att sökande vid åkningen, (som ej finge ega rum å torgdagar), iakttaga största försigtighet".

Relaterade inlägg: