Vad är akut smärta?

Innehållsförteckning

Vad är akut smärta?

Vad är akut smärta?

plötslig smärta, är kroppens skyddsmekanism. Akut smärta är plötslig smärta och kan uppkomma i många slags situationer. Akut smärta orsakas av till exempel: olika skador, till exempel vristvrickning eller benbrott.

Vilka symtom kan en person med svår smärta uppvisa?

I många fall sprider den sig, ofta blir den värre efter belastning och ofta blir man öm i stora delar av kroppen. Det är normalt att långvarig smärta drabbar humöret, och tyvärr är det inte ovanligt att långvarig smärta leder till depression och ångest – som i sin tur kan förvärra smärtan.

Vad betyder Nociceptiv smärta?

Nociceptiv smärta beror på någon form av vävnadsskada som kan uppstå vid en ytlig skada som exempelvis efter slag, skärsår eller brännskador. Problem i inre organ, som exempelvis hjärtat, kan uppfattas som smärta från vänster arm eller vänster sida av halsen.

Vad är skillnaden mellan akut och kronisk smärta?

Akut smärta uppkommer snabbt och kan oftast botas snabbt och relativt enkelt. Långvarig smärta uppstår som ett resultat av att akut smärta kvarstått under lång tid. Exempel för detta är sjukdomar som ledgångsreumatism, skada efter en stroke, en fraktur eller diskbråck var själva nervsystemet skadas.

Vad finns det för olika typer av smärta?

Olika typer av smärta

  • Smärta på grund av skadad vävnad, till exempel plötslig smärta eller långvarig smärta.
  • Nervsmärta.
  • Smärta där flera orsaker bidrar till att det gör ont.
  • Smärta utan klarlagd orsak.
  • Psykogen smärta.

Vad menas med långvarig smärta?

Kronisk brukar man kalla smärta som pågått under en period av tre till sex månader eller längre. Nästan var femte person har pågående smärtproblem och sju procent lider av kronisk smärta. Samtidigt saknas bra smärtläkemedel.

Vad menas med dov smärta?

Depression som ger upphov till kroppsliga symtom är inte ovanligt, orsaken kan vara alltifrån sömnsvårigheter till spända muskler. Obalans av signalämnen i hjärnan antas dessutom påverka upplevelsen av smärta. Mediciner som återställer balansen har visats minska besvären.

Vad är en neurogen smärta?

Neuropatisk smärta definieras som smärta orsakad av sjukdom eller skada som påverkar det somatosensoriska nervsystemet. Den svenska termen är nervsmärta. Lågt räknat bedöms 100 000 individer i Sverige ha neuropatisk smärta.

Relaterade inlägg: