Vad innebär allmän gymnasiekompetens?

Innehållsförteckning

Vad innebär allmän gymnasiekompetens?

Vad innebär allmän gymnasiekompetens?

Saknar du gymnasiekompetens? Allmän kurs ger dig samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasiekompetens kan hos oss skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola.

Vad är allmän kurs folkhögskola?

Allmän kurs på gymnasienivå kan den studerande få grundläggande behörighet för att studera vidare på hög skola, yrkeshögskola eller folkhögskolans eftergymansiala yrkesutbildningar. Hur länge den studerande går på Allmän kurs beror på förkunskaper och mål med studierna.

Vilka ämnen krävs för att få gymnasiekompetens?

Högskoleförberedande program - gymnasieexamen Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1, 2 och 3. Godkända betyg i Engelska 5 och 6. Godkänt betyg i Matematik 1.

Vad räknas som gymnasieutbildning?

Det rör sig om en utbildning som följer efter grundskolan och förbereder för högskolestudier. Ordet gymnasium kommer från grekiskans gymnos, som faktiskt betyder naken. ... Genom åren har större och större andel av ungdomar i Sverige valt och haft möjlighet att få gymnasieutbildning.

Vad är kärnämnen gymnasiet?

Följande kärnämnen måste finnas med i ett slutbetyg:

  • Svenska A/Svenska som andraspråk A/Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 poäng.
  • Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 poäng.
  • Engelska A/Engelska 5 100 poäng.
  • Matematik A/Matematik 1a/b/c 100 poäng.

Vad ingår i en gymnasieexamen?

Vad innebär en "gymnasieexamen"?

  • Yrkesexamen. Av de programgemensamma ämnena måste minst 400 poäng vara godkända. ...
  • Högskoleförberedande examen. Det krävs att du har godkända betyg i kurserna: svenska (eller svenska som andraspråk) 2 och 3 samt engelska 6.

Vad är allmän linje?

Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs är till för dig som inte har gått klart grundskolan eller gymnasieskolan. Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och Komvux och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Vad är en folkhögskola?

Folkhögskola är en annorlunda utbildningsform Folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

Vilka ämnen behöver jag plugga upp?

Vilka de förkunskaperna är varierar beroende på vilken utbildning du vill läsa, men det kan exempelvis handla om godkända betyg i ämnen så som Samhällskunskap 1b, Matematik 4, Naturkunskap 1b eller Fysik 2.

Relaterade inlägg: