Vad betyder symbolerna på min iPhone?

Innehållsförteckning

Vad betyder symbolerna på min iPhone?

Vad betyder symbolerna på min iPhone?

Symbolerna i statusfältet överst på skärmen visar information om iPhone. På en iPhone med Face ID finns det ytterligare statussymboler överst i Kontrollcenter. ... Om du aktiverar ett fokus visas dess symbol i statusfältet. Se Slå på eller stänga av ett fokus på iPhone.

Vad betyder färgerna på iPhone?

Med iOS 14 indikerar en orangefärgad punkt, ruta eller en grön punkt när mikrofonen eller kameran används av en app. ... En grön indikator innebär att antingen kameran eller kameran och mikrofonen används i en app på din iPhone. Läs mer om statussymboler på iPhone.

Vad betyder symboler på Apple watch?

När din Apple Watch ansluter till ett wifi-nätverk istället för till din iPhone visas wifi-symbolen i Kontrollcenter. Din Apple Watch med GPS + Cellular är ansluten till mobilnätet. Antalet staplar indikerar signalstyrkan. Apple Watch är inte ansluten till din iPhone.

Vad betyder låset i högra hörnet på iPhone?

Ett sådant lås i en cirkel kan verkligen visas i det övre högra hörnet, så här ser det ut (ett exempel på en iPad, på en iPhone, låset är exakt samma): ... För att ta bort låset, det vill säga låta skärmen ändra riktning, svep upp från botten av skärmen så att den här menyn visas.

Vad betyder symbolerna på iPad?

Symbolerna i statusfältet överst på skärmen visar information om iPad. ... Mobilsignal iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller) befinner sig inom mobilnätets täckningsområde. Om det inte finns någon signal visas Ingen täckning. Flygplansläge Flygplansläget är på.

Vad betyder olika tecken på mobilen?

I statusfältet längst upp på skärmen visas ikoner för vad som händer i telefonen.

  • Ikoner till vänster ger information om appar, som nya meddelanden och hämtningar. ...
  • Ikoner till höger ger information om telefonen, som batterinivå och nätverksanslutning.

Hur inverterar man färger på iPhone?

Om du föredrar att visa objekt mot en mörk bakgrund kan du använda Invertera färger för att ändra hur innehåll visas på skärmen. Om du vill använda Invertera färger öppnar du appen Inställningar och trycker sedan på Hjälpmedel > Skärm och textstorlek.

Hur ändrar man färg på iPhone?

Tryck på symbolen bredvid genvägsnamnet och gör något av följande:

  1. Ändra genvägens färg: Tryck på Färg och välj sedan en färg.
  2. Ändra genvägens glyf (symbol): Tryck på Glyf och sedan på en kategori längst ned på skärmen (Objekt, Personer osv.). Tryck sedan på en symbol.

Vad är Biografläge på Apple Watch?

Biografläget förhindrar att skärmen på Apple Watch vaknar när du höjer handleden så att skärmen förblir mörk. Den aktiverar även tyst läge och anger din Walkie-talkie-status till otillgänglig, men du får fortfarande haptiska notiser. överst på skärmen.

Vilken knapp är i på Apple Watch?

Öppna appen Watch på din iPhone, tryck på fliken Alla klockor och sedan på klockan längst upp på skärmen. Tryck på symbolen ”i” bredvid klockan med parkopplingen som du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort parkoppling för Apple Watch. Tryck igen för att bekräfta och vänta sedan på att parkopplingen tas bort.

Relaterade inlägg: