Vad gör Alvedon?

Innehållsförteckning

Vad gör Alvedon?

Vad gör Alvedon?

Alvedon har använts sedan 1958 och är Sveriges mest sålda varumärke för tillfällig värk & feber. * Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Alvedon är skonsamt mot magen och kan därför användas om du har känslig mage eller till och med magsår.

Är Alvedon vattendrivande?

Alvedon brustabletter gav en kvinna hjärtsvikt som medförde behov av vätskedrivande medicin. Efter byte till vanlig Alvedon behövde hon inte vätskedrivande.

Hur stark Alvedon finns det?

Alvedon 665 mg finns tillgängligt för förskrivning och utlämning tills ett nationellt beslut om indragning från marknaden trätt i kraft och indragningen verkställts. Det är viktigt att notera att åtgärden beror på problem vid överdosering av paracetamol med modifierad frisättning.

Hur fungerar Alvedon Novum?

Alvedon Novum börjar ge snabb smärtlindring inom endast 15-20 minuter, detta i jämförelse med vanliga Alvedontabletter som ger lindring inom ca 30 minuter. Dess specifika sammansättning gör att tabletten både löser sig snabbare i magen samt transporteras snabbare till stället där den tas upp.

Kan man ta två Alvedon?

Maximal dos: 4000 mg/dygn. Filmdragerade tabletter 500 mg: 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn. Brustabletter 500 mg: 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn. Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år).

Är Alvedon antiinflammatorisk?

Trots att dessa verkar på samma målprotein i kroppen så skiljer sig effekten och bieffekterna åt. Ipren, Voltaren, Strefen och Treo skiljer sig exempelvis från Alvedon genom att de utöver en febernedsättande och smärtstillande funktion även är antiinflammatoriska.

Kan man dricka alkohol när man har tagit Alvedon?

Läkemedel som innehåller paracetamol kan ibland i höga doser orsaka livshotande leverskador. Det gäller framför allt om du tar för stor dos eller om du har druckit alkohol en längre tid. Tänk på att paracetamol kan finnas i både receptbelagda och receptfria läkemedel. De kan bli skadliga tillsammans med alkohol.

Vilken effekt har digitalis på hjärtat?

Digitalis stärker hjärtats pumpförmåga vid hjärtsvikt och kan dämpa besvär som andfåddhet, trötthet och svullna ben.

Hur många Alvedon kan man äta per dag?

Maximal dos: 4000 mg/dygn. Filmdragerade tabletter 500 mg: 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn. Brustabletter 500 mg: 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn. Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år).

Hur länge håller en Alvedon i sig?

Hur lång tid har Alvedon smärtstillande effekt? Effekten av smärtlindring med Alvedon varar normalt 4-5 timmar.

Relaterade inlägg: