Vad är ett ad konto?

Innehållsförteckning

Vad är ett ad konto?

Vad är ett ad konto?

Active Directory (AD) heter egentligen Active Directory Domain Services (ADDS) från och med införandet av Server 2008, då katalogtjänsten blev en servertjänst bland andra tjänster. Genom ADDS kan man skapa en skalbar, säker och hanterbar infrastruktur för användare och för resurshantering.

Vad AD?

Active Directory, AD, är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika resurser i en domän (datornätverk) till exempel, datorer, skrivare och användare. Dessa klassificeras som objekt och kan hanteras samt skyddas i den egna domänen.

Vad är AD koppling?

AD-kopplingar hjälper till att hålla er växel uppdaterad med den senaste informationen. Det är när förändringar sker som tjänsten gör sitt jobb. Detta kan exempelvis vara när någon slutar eller börjar på företaget eller när någon byter nummer.

Vad betyder AD tid?

Internationellt bruk i dag. Den engelskspråkiga världen använder B.C. (Before Christ) för f.Kr. och A.D. (Anno Domini, utförligare anno Domini nostri Iesu Christi, latin för i Herrens år resp. i vår Herres Jesu Kristi år) för e.Kr.

Vad kallas en server som hanterar Active Directory AD )?

Active Directory (AD) heter egentligen Active Directory Domain Services (ADDS) från och med införandet av Server 2008, då katalogtjänsten blev en servertjänst bland andra tjänster. Genom ADDS kan man skapa en skalbar, säker och hanterbar infrastruktur för användare och för resurshantering.

Vad betyder BC och AD?

Det engelska språkets traditionella uttryck Anno Domini (AD, i Herrens år) och Before Christ (BC, före Kristus) kom till under en tid, då kristendom hade de facto hegemoni i västvärlden.

Relaterade inlägg: