Vad betyder de olika Varningssymbolerna?

Innehållsförteckning

Vad betyder de olika Varningssymbolerna?

Vad betyder de olika Varningssymbolerna?

Faropiktogram, allmänt kallat farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemisk produkt. ... I märkningen ska finnas faropiktogram, signalord, samt faro- och skyddsangivelser eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser.

Vad betyder Piktogrammet?

Piktogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol står för ett ord eller begrepp.

Relaterade inlägg: