Vad innebär akut testet?

Innehållsförteckning

Vad innebär akut testet?

Vad innebär akut testet?

AKUT-testet är en enkel metod som du kan använda för att undersöka om en person har drabbats av stroke. Bokstäverna i ordet AKUT står för det här: A - Ansikte - vilket syftar på att du ska be personen le och visa tänderna. Om mungipan hänger ska du ringa nödnumret 112.

Vad står akut för?

Den engelska förkortningen står för Face, Arm, Speech, Time.

Vad menas med akut testet som görs vid misstänkt stroke?

Be personen att le och visa tänderna. Om mungipan då hänger och ser konstig ut är det ett tecken på stroke. K står för kroppsdel då känselnedsättning på kroppens ena sida kan tyda på stroke. Lyft personens armar i tio sekunder och om en arm faller ner indikerar det att det rör sig om en stroke.

Hur upptäcks stroke?

Symtom på stroke

  • Förlamning, kraftlöshet eller känselnedsättning i en kroppsdel.
  • Talsvårigheter.
  • Svårigheter att förstå vad andra säger.
  • Synstörning.
  • Yrsel.
  • Kraftig huvudvärk.

Vad ska man göra om någon får en stroke?

Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som du misstänker beror på stroke eller TIA. Det är mycket viktigt att komma till sjukhus snabbt när du får symtom på en stroke eftersom du kanske behöver få blodproppslösande läkemedel direkt i blodet med ett dropp.

Får man feber vid stroke?

Feber vid akut stroke beror oftast på infektion (luftvägar inklusive aspiration, urinvägsinfektion) eller djup ventrombos och är ej en följd av stroke i sig.

Hur länge pågår en stroke?

Typiska attacker varar några minuter upp till en timme, i 85 % av fallen i mindre än 15 minuter. Hjärnvävnaden hinner inte skadas allvarligt eftersom blodflödet kommer igång igen och symtomen går tillbaka inom 24 timmar. En TIA är en varningssignal för en hotande stroke.

Relaterade inlägg: