Vad betyder remiss bedömd?

Innehållsförteckning

Vad betyder remiss bedömd?

Vad betyder remiss bedömd?

Vid denna bedömning beslutas om dina problem är sådana att ett besök på sjukhuset är rätt åtgärd, och i så fall till vilken specialist, även inom vilken tid. Remisserna bedöms lika oavsett om de kommer från en läkare eller om du sökt själv (läs mer om egen vårdbegäran här).

Hur lång tid tar det att få svar på en remiss?

90 – Som patient ska du som mest behöva vänta i 90 dagar, efter det att en remiss har gått iväg, på ett första besök i den specialiserade vården. 90 – Som patient ska du inte behöva vänta i mer än 90 dagar på den behandling eller operation som specialistläkaren har ordinerat.

Kan man skriva en egen remiss?

Egen vårdbegäran, även kallad egenremiss eller egenanmälan, innebär att man själv skriver till en speciell vårdgivare för att söka vård. En del mottagningar har förtryckta blanketter för detta. Andra tar emot egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina vårdkontakter).

Var hittar jag min remiss?

Du kan enkelt se om din remiss kommit fram. Logga in på 1177.se, sök mottagningen du är remitterad till, klicka på ”Har min remiss kommit fram”. Svaret kommer i din inkorg på 1177.se inom några dagar.

Vad är en remiss?

Remissen innehåller information om vad du behöver få för vård. Det kan till exempel vara en bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom information om hur du mår, vad du har för symtom och vilka tidigare sjukdomar och besvär du har haft.

Vad är egen vårdbegäran?

Att skriva en egen vårdbegäran innebär att du själv kontaktar en mottagning för att söka vård. Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare.

Hur lång tid tar det innan man får en remiss?

När du får en remiss till en mottagning i din egen region gäller den nationella vårdgarantin, som innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. För specialistmottagningar gäller att du inte ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få en besökstid på specialistmottagningen som du har blivit remitterad till.

Hur man svarar på en remiss?

Undvik ett alltför fackbetonat uttryckssätt. Remissvaret måste kunna läsas inte bara av den som tar emot svaret utan också av andra som ska sprida informationen vidare. Skriv kort. Den sammanlagda textmängden i en stor remiss kan bli avsevärd och vinsterna för läsaren blir stora om svaren är korta.

Kan 1177 ge remiss?

Med egen vårdbegäran kan du själv skicka in en remiss till specialistmottagningarna i länet (gäller ej specialisttandvården). Du kan antingen logga in på 1177.se för att använda e-tjänsterna eller fylla i en pappersblankett.

Vem får skriva remiss till röntgen?

Remisser kan utfärdas av all legitimerad vårdpersonal, AT-läkare samt vikarierande underläkare och även av patienten själv (läs mer under rubriken Egenremiss). Remisser är nödvändiga för medicinsk service.

Vad innehåller en remiss?

  • Vad innehåller en remiss? Remissen innehåller information om vad du behöver få för vård. Det kan till exempel vara en bedömning, ... Det beror på vårdens prioriteringar i samband med utbrottet av covid-19. Kontakta den mottagning där du får vård eller där du vill få vård om du har frågor.

Vad är en remiss inom politik?

  • Exempel på en remiss inom politik: Innan regeringen skriver en proposition får myndigheter och intresseorganisationer (remissinstanser) yttra sig över ett utredningsförslag från till exempel en kommitté. Om en stor del av remissinstanserna är negativa till förslaget kan regeringen besluta att inte gå vidare i frågan.

Vad är en remissinstans?

  • Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser, för yttrande innan beslut fattas. Remissinstanserna kan inkomma med ett remissvar eller göra en återremiss. Remiss kan även vara en läkares anvisning att söka vidare undersökning eller få vård vid specifika kliniker.

Relaterade inlägg: