Vad är opacitetsmätning?

Innehållsförteckning

Vad är opacitetsmätning?

Vad är opacitetsmätning?

För att kontrollera partikelhalten och andra skadliga ämnen i avgaserna görs en så kallad opacitetsmätning. Genom att mäta hur mycket ljus som släpps igenom avgaserna fås ett värde (absorptionskoefficient) fram på hur tät röken är.

Vad är Omborddiagnossystem?

Vid kontrollbesiktning ingår elektronisk kontroll av bilens avgasrenande system - en så kallad miljökontroll. Då kontrolleras bilens omborddiagnossystem (OBD) med ett diagnosverktyg som kopplas in i ett uttag som normalt sitter under instrumentpanelen.

Får man ha felkoder på besiktning?

Får ditt fordon en så kallad bekräftad felkod underkänns det vid bilbesiktningen om felindikatorn/varningslampan indikerar för fel i systemet eller i samband med utsläppsvärden som överstiger gränsvärdet. Felet måste då åtgärdas eller repareras, oavsett om felkoden har varit registrerad under en lång eller kort tid.

Vad betyder 2x i besiktningsprotokollet?

Anmärkning 2x (eller villkorstvåa), fordonet behöver ej återkomma för efterkontroll; ett mindre fel har upptäckts, till exempel en trasig lampa, och föraren får en uppmaning att åtgärda felet snarast möjligt, men behöver inte återkomma för efterkontroll. ... Bilen måste bärgas från besiktningen till verkstad.

Vad är K värde dieselbilar?

K-värdet mäter hur mycket ljus som absorberas i avgaserna från ett dieseldrivet fordon. Ju högre k-värde, desto mer sot och partiklar i avgaserna. K-värdet som fordonet ska klara sätts av tillverkaren, i detta fall är värdet 1,2 och sattes av Volvo när bil- och motortypen certifierades för produktion.

Hur sänker man Avgasvärdena på bilen?

Alla har olika svar. Vissa säger att det är lambdasonden som är kass, verkstaden säger katalysatorn och en tredje säger något annat. Att hälla i k-sprit förhöjer bara HC-värdet säger vissa medan andra säger att det sänker alla värden. Miljöbensin sänker alla värden säger en annan, använd det!

Vad betyder felkoderna?

Diagnostiska felkoder används av fordonstekniker för att identifiera fel på fordon, istället för att de ska behöva gissa sig fram till var felet sitter. ... När ett fel lokaliserats lagras felkoden i minnet på en OBD-modul.

Hur lång tid tar en besiktning av bilen?

Hur lång tid tar en bilbesiktning? En besiktning av personbil tar cirka 20 minuter.

Vad görs under besiktning?

Vi kontrollerar reflexer, backspeglar och de lampor som är viktiga för trafiksäkerheten som till exempel strålkastare, blinkers och bromsljus. Dessutom undersöker vi motorutrymmet och kontrollerar att det inte läcker bränsle. Det måste även finnas en varningstriangel i fordonet så ta gärna fram den innan besiktningen.

Relaterade inlägg: