Vad kan man läsa på Chalmers?

Innehållsförteckning

Vad kan man läsa på Chalmers?

Vad kan man läsa på Chalmers?

Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvärlden. Du kan välja mellan arkitekt-, ingenjörs- och sjöfartsutbildningar inom sju olika ämnesområden.

Hur många merit behöver man för att komma in på Chalmers?

Hur många tas in i varje urvalsgrupp? Chalmers antar 25 % på högskoleprovet och resterande på betyg.

Finns det bara tre utbildningar på Chalmers?

39 masterprogram som omfattar två års studier inom sju olika områden. Uppdragsutbildning, vidareutbildning för yrkesverksamma, kompletterande utbildningar och fristående kurs för Chalmers alumner. Chalmers erbjuder öppna nätbaserade kurser genom utbildningsplattformen edX.

Hur räknar man Antagningspoäng till master?

För varje sökande räknas ett meritvärde ut. Baserat på det här meritvärdet placeras studenter i rangordning, från den högsta till den lägsta. Ju högre meritvärde du har, desto större chans har du att bli erbjuden en plats på kursen eller programmet du sökt.

Är det svårt att komma in på master?

Minimikravet är 180 hp, högskolepoäng, = 3 års-heltidsstudier, men de som har läst mer, alltså kurser vid sidan av sitt program eller redan har läst ett magisterprogram, när de söker till master, alltså har avklarat fler än 180 högskolepoäng, kommer in först... och så länge platserna räcker.

Vad kostar det att gå på Chalmers?

Chalmers terminsavgifter är 70 000 kronor för de flesta program. Programmen inom arkitektur är något dyrare att ge och kostar 95 000 kronor per termin.

Vad gör man på Chalmers?

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Får man högskolepoäng på tekniskt basår?

Rätt behörighet på bara två terminer Tekniskt basår innebär att du under ett års tid läser matematik, fysik och kemi för att rätt behörighet till tekniska utbildningar. ... Utbildningen är studiemedelsberättigad. Observera dock att studierna inte räknas som högskolestudier och därför inte ger högskolepoäng.

Kan alla läsa tekniskt basår?

Tekniskt basår 60 fup (förutbildningspoäng) är en kompletteringsutbildning med gymnasiets kurser i matematik, fysik och kemi. Programmet riktar sig till dig som saknar behörighet i dessa ämnen. Tekniskt basår kan även passa dig som redan är behörig i ämnena, men som vill fräscha upp dina kunskaper.

Relaterade inlägg: