Hur mycket skatt betalar man i Huddinge?

Innehållsförteckning

Hur mycket skatt betalar man i Huddinge?

Hur mycket skatt betalar man i Huddinge?

Kommunalskatten i Huddinge är 19,77 kronor per hundralapp, det vill säga 19,77 procent av Huddingebons beskattningsbara inkomst. Det är kommunfullmäktige som bestämmer nivån på kommunalskatten. I den skatt som du som invånare betalar ingår också landstingsskatt till Region Stockholm.

Vilken kommun har lägst skatt?

Allra lägst kommunalskatt finner vi i Österåker (29,18), Solna (29,20) samt Täby kommun (29,63).

Hur mycket betalar man skatt i Stockholm?

Invånare i Stockholms stad ska betala kommunalskatt. Kommunfullmäktige beslutar om hur mycket. Den totala kommunala skattesatsen för 2021 i Stockholms stad är 29,82 kronor per intjänad hundralapp när kommunalskatten och regionskatten räknas samman. Regionskatten beslutas av regionfullmäktige.

Hur mycket skatt betalar man i Täby?

I Täby är kommunalskatten 17,55 kronor 2021. Inklusive regionskatt betalar du 29,63 kronor per intjänad hundralapp.

Relaterade inlägg: