Vad betyder Farosymbolerna?

Innehållsförteckning

Vad betyder Farosymbolerna?

Vad betyder Farosymbolerna?

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skydds- information på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användning. Fram till gäller två märkningssystem parallellt.

Vad betyder att främja?

Främja betyder ungefär detsamma som gynna.

Vilka är de olika Farosymbolerna?

Farosymboler enligt 2008/1272/EC, bilaga V. Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme. Måste hanteras varsamt. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel.

Relaterade inlägg: