Vad betyder färgerna på höbalar?

Innehållsförteckning

Vad betyder färgerna på höbalar?

Vad betyder färgerna på höbalar?

Nu har sortimentet utökats med blå och även gula balar. De rosa balarna säljs som tidigare till förmån för bröstcancerforskningen och sedan förra året finns också de blå balarna på ängarna. Då till förmån för forskningen mot prostatacancer. Inför säsongen 2018 presenterar Lantmännen den senaste färgen – gul.

Vad betyder dom gröna balarna?

Gröna balar kan bli aktuellt Om Ljungby Energi gick över till exempelvis gröna balar, som skillnad mot böndernas vita ensilagebalar. Då är tanken att fåglarna skulle vänjas av vid att hacka på ensilagebalarna. – Fåglarna förknippar då grön plast med godsaker och vita balarna ute hos bönderna blir lämnade i fred.

Vad betyder gul plast på höbalar?

I sommar kommer gula ensilagebalar pryda åkrar runt om i Sverige till stöd för barncancerforskning. ... För varje såld plastrulle går 15 kronor till Barncancerfondens arbete med att utrota barncancer i Sverige.

Vad står svart Balplast för?

GrovfoderPlastens färg kan påverka grovfodrets kvalitet. ... Mörkare plast absorberar däremot solljus och höjer temperaturen inne i balen. Svart plastfilm absorberar mest solljus. Högre temperatur innebär i sin tur ökad aktivitet hos de smörsyrabildande bakterierna inne i balen, vilket leder till sämre kvalitet på fodret.

Vad betyder färgerna på ensilage?

Ju mörkare färg – desto mer värme riskerar balen att dra till sig, vilket i sin tur kan ge oönskad bakterietillväxt. ”Vit färg har den allra högsta ljusreflektionen, därefter rosa, gul, blå, ljusgrön, mörkgrön och svart. Svart har i särklass lägst reflektion och medför då en mycket större värmepåverkan än t.

Vad heter balarna?

Det riktiga namnet är ensilage. Men varför är de så vanliga och vad innehåller de vita balarna på åkrarna egentligen? Just nu pågår den viktiga, första skörden av vall runt om i landet. Vall, som är Sveriges vanligaste gröda, består av olika grässorter blandat med foderbaljväxter som exempelvis klöver.

Kan Ensileras?

Ensilage (tidigare pressfoder) är djurfoder som konserverats genom fermentering. ... Förutom grönmassa från vallodling förekommer det att andra fodermedel som exempelvis grönfoder och majs ensileras. Ensilage kan lagras på flera olika sätt. I tornsilor, plansilor, "limpor", "korvar" och som balar.

Vad betyder rosa höbalar?

Det är även Lantmännen som sköter inbetalningen till de organisationer som tar emot pengarna. ... Rosa balplast går till forskning kring bröstcancer, blå till prostatacancer och gul till barncancer.

Vad betyder svarta höbalar?

Färgerna symboliserar ofta olika ställningstaganden hos lantbrukaren som äger gården. ... Balarna uppkommer i alla möjliga färger och varianter. Vissa färger syftar till att stötta olika organisationer, så som forskning mot bröstcancer eller prostatacancer. En del balar är fyrkantiga och en del runda.

Vad betyder svarta ensilage?

Ju mörkare färg – desto mer värme riskerar balen att dra till sig, vilket i sin tur kan ge oönskad bakterietillväxt. ”Vit färg har den allra högsta ljusreflektionen, därefter rosa, gul, blå, ljusgrön, mörkgrön och svart. Svart har i särklass lägst reflektion och medför då en mycket större värmepåverkan än t.

Relaterade inlägg: