Vad menas med allmänt tandvårdsbidrag?

Innehållsförteckning

Vad menas med allmänt tandvårdsbidrag?

Vad menas med allmänt tandvårdsbidrag?

Tandvårdsbidraget är 600 kronor per år till och med det år du fyller 29. Sedan blir det 300 kronor om året fram till och med det år du fyller 64. ... Om du gör det dubblar du summan du kan använda för ett tandläkarbesök till 1 200 kronor eller 600 kronor, beroende på hur gammal du är.

Hur fungerar statligt tandvårdsstöd?

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienter som har höga tandvårdskostnader bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till dig som är vårdgivare.

Vad betyder FK ATB?

Allmänt tandvårdsbidrag Från det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag, ATB: Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.

Hur vet man om man har Tandvårdsbidrag?

Du kan ringa Försäkringskassan på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig. Kan jag använda tandvårdsbidraget hos alla tandvårdsgivare?

Vad är Tandvårdsersättning?

Tandvårdsersättningen skyddar dig mot höga kostnader. Du får 50 procent rabatt på kostnader över 3 000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader över 15 000 kronor beräknat på ett referenspris som Försäkringskassan utgår ifrån. ... Lagningar, kronor och broar ersätts i begränsad omfattning.

Vad är Karensbelopp?

– När man har varit på första besöket och tandläkaren har rapporterat in till oss så startar den här ersättningsperioden och då är det ett karensbelopp på 3000 kronor som man måste betala själv fullt ut, berättar Bosse Wahlström, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Kan man få bidrag till tandläkaren?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan: Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

Hur stort är det statliga tandvårdsstödet?

Det statliga tandvårdsstödet Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är 3 kronor per år, beroende på din ålder.

Får alla Tandvårdsbidrag?

Den 1 juli varje år får alla vuxna ett tandvårdsbidrag som kan användas för att betala tandvårdskostnader. I år är bidraget dubbelt så högt. För att fler ska ha råd att besöka tandvården har tandvårdsbidraget fördubblats. Den som är mellan 23 och 29 år eller från 65 år och uppåt får 600 kronor om året.

Relaterade inlägg: