Vad betyder kollektivavtal AB?

Innehållsförteckning

Vad betyder kollektivavtal AB?

Vad betyder kollektivavtal AB?

Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor.

Vad är Avlöningsförmåner?

Avlöningsförmåner utgörs av lön enligt §§ 14-18, semesterlön, semesterersättning och lön under ledighet samt följande särskilda ersättningar nämligen kompensation för övertidsarbete, färdtidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid, jour- och beredskapsersättning, kallortstillägg, tillägg vid förskjuten arbetstid och ...

Vad är teknikavtalet?

Teknikarbetsgivarna, teknikavtal. Kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Hur lång uppsägningstid har jag Almega?

Uppsägningstid. Om du vill säga upp dig från arbetsgivaren har du mellan en och tre månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd. Om du blir uppsagd av arbetsgivaren har du 1-6 månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd.

Vad får man i kollektivavtal?

Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart.

Vilka omfattas av ett kollektivavtal?

Avtalet gäller alla anställda Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade, eller om de tillhör en annan fackförening som du inte har kollektivavtal med. Kollektivavtal och hängavtal blir en del av det personliga anställningsavtalet mellan dig som arbetsgivare och dina arbetstagare.

Vad menas med Kalenderdagsfaktor?

Hur fungerar kalenderdagsfaktor? Vi som arbetar inom kommunen får lön för alla dagar i månaden (även våra lediga dagar). För att avdrag vid tex sjukfrånvaro ska bli korrekt använder man sig av kalenderdagsfaktor. Faktorn beräknas på antalet arbetsdagar per vecka.

Vad innebär det att bli avstängd från jobbet?

Arbetsgivaren har möjlighet att avstänga en arbetstagare om denne på sannolika skäl misstänks för eller bevisligen är skyldig till svårare fel eller försummelse i arbetet, brott som kan medföra fängelse eller svårare förseelse utom anställningen. ... Avstängning görs i avvaktan på att den misstänkta förseelsen blir utredd.

Har unionen arbetstidsförkortning?

Ordinarie arbetstid för tjänstemän är högst 40 timmar per helgfri vecka enligt de flesta kollektivavtal, men det är vanligt med företagsavtal med kortare arbetstid. ... I många kollektivavtal ingår också möjligheten att välja arbetstidsförkortning.

Vad räknas som nära anhörig metall?

Som nära anhörig räknas make/maka, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap. förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

Relaterade inlägg: