Är anställningsintyg och anställningsavtal samma sak?

Innehållsförteckning

Är anställningsintyg och anställningsavtal samma sak?

Är anställningsintyg och anställningsavtal samma sak?

Ett anställningsbevis (kallas även anställningsavtal) visar bland annat vilken typ av anställning du har och hur mycket du ska jobba. Ett arbetsgivarintyg styrker hur mycket du har jobbat och hur mycket du har tjänat de senaste 12 månaderna.

Vad visar ett arbetsgivarintyg?

Arbetsgivarintyg när man söker nytt jobb Arbetsgivarintyget visar både vad du har gjort för arbetssysslor på din tidigare arbetsplats och vad du har haft för lön. Det kan även ge en tydlig bild av vem du är som arbetstagare och kollega om din tidigare arbetsgivare har skrivit ett tydligt omdöme om din arbetsprestation.

Hur får man ett anställningsintyg?

Kontakta din arbetsgivare för att få ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivaren ska fylla i ett arbetsgivarintyg som skickas till a-kassan när du söker arbetslöshetsersättning.

Hur ser ett anställningsintyg ut?

Ett arbetsgivarintyg kan även innehålla en kalender där arbetsgivaren fyller i hur mycket arbetstagaren har arbetat varje månad samt om de har jobbat övertid eller varit frånvarande. Slutligen ska arbetsgivarintyget även ange hur lönen såg ut, antingen i form av månadslön, veckolön, daglön eller timlön.

Vad är skillnaden mellan arbetsgivarintyg och anställningsavtal?

Ett anställningsavtal utfärdas i anslutning till att anställningen börjar och på det framgår vilken typ av anställning du har och hur mycket du är anställd för att arbeta. Ett arbetsgivarintyg utfärdas i efterhand och visar hur mycket du faktiskt har arbetat.

Måste arbetsgivaren ge Arbetsgivarintyg?

Din arbetsgivare måste enligt paragraf 47 i lagen om arbetslöshetsförsäkring lämna ut ett arbetsgivarintyg.

Vad gör jag om jag inte får ett arbetsgivarintyg?

Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att lämna ut ett intyg. Om det föreligger svårigheter med att ut ett arbetsgivarintyg kan man istället styrka hur mycket man arbetat med hjälp av t. ex. lönespecifikationer eller att en facklig representant på företaget intygar att du arbetat där.

Hur hämtar jag mitt arbetsgivarintyg?

Begär arbetsgivarintyg digitalt

  1. När du söker ersättning får du uppgiften att begära intygen via din att göra-lista.
  2. Du hittar tjänsten i Mina sidors meny "E-tjänster".
  3. Förbered gärna din arbetsgivare på att du kommer att behöva ett intyg, så att de svarar snabbt när det är dags.

Hur kan jag få Arbetsgivarintyg?

Arbetsgivarintyget för a-kassan ska upprättas på en speciell blankett som du får från arbetsförmedlingen eller a-kassan. Intyget måste sedan skrivas under av din tidigare arbetsgivare. Om din tidigare arbetsgivare inte längre finns kvar måste du höra av dig till a-kassan för att komma överens om hur ni ska lösa det.

Relaterade inlägg: