Vad är API läkemedel?

Innehållsförteckning

Vad är API läkemedel?

Vad är API läkemedel?

Active pharmaceutical ingredient. Den substans i det färdiga läkemedlet som har en farmakologisk effekt.

Vad är en läkemedel?

Ett läkemedel innehåller förutom ett eller flera verksamma ämnen också olika tillsatser, så kallade hjälpämnen. Hjälpämnen tillsätts exempelvis för att göra det möjligt att tillverka lagom stora tabletter. Hjälpämnen kan också behövas för bland annat hållbarhet och smak.

Vad betyder Bioekvivalens?

Läkemedelspreparat som kan bytas ut sinsemellan måste vara bioekvivalenta, det vill säga biologiskt likvärdiga. Bioekvivalensen påvisas i en klinisk studie där upptagningen av synonympreparatet och originalpreparatet jämförs. I praktiken är skillnaderna små och påverkar inte synonympreparatets effekt.

Vad betyder aktiv substans i ett läkemedel?

Ett läkemedel innehåller ett eller flera verksamma ämnen, så kallade aktiva substanser. Men i de allra flesta läkemedel finns också så kallade hjälpämnen. Utförlig information om vad ett läkemedel innehåller finns i bipacksedeln, som är det informationsblad som följer med förpackningen.

Vad betyder verksam substans?

Aktiv substans är det ämne i ett läkemedel, naturläkemedel eller annan produkt som ger dess medicinska effekt. Ett preparat kan ha flera aktiva substanser, till exempel Treo som innehåller acetylsalicylsyra och koffein.

Vilka typer av läkemedel finns i ändtarmen?

  • Läkemedel finns i många olika former: Läkemedel som du tar genom munnen, till exempel tabletter, kapslar och flytande former som suspensioner och lösningar. Läkemedel som du för in i ändtarmen, till exempel stolpiller, så kallade suppositorier. Läkemedel som du för in i slidan, till exempel vagitorier och slidkräm.

Vad är ett naturläkemedel?

  • De ska vara avsedda för egenvård och användas vid tillfälliga och lindriga besvär. Naturläkemedel innehåller en djurdel, bakteriekultur, mineral eller salt som inte är alltför bearbetade. Naturläkemedel ska uppfylla de grundläggande kraven som gäller för läkemedel.

Vad innebär ett godkännande av ett läkemedel?

  • Godkännande av ett läkemedel innebär att dokumentationskraven som diskuteras i kapitlet är uppfyllda och därmed tillåts också marknadsföring av produkten. Ett godkännande innebär i sig inte någon rekommendation om att läkemedlet bör användas.

Relaterade inlägg: