Vad innebär ansökan om betalningsföreläggande?

Innehållsförteckning

Vad innebär ansökan om betalningsföreläggande?

Vad innebär ansökan om betalningsföreläggande?

Om någon är skyldig ditt företag pengar men vägrar att betala, kan du kan få hjälp av Kronofogden genom att ansöka om betalningsföreläggande. Du kan ansöka om betalningsföreläggande för de flesta typer av skulder. Till exempel om du lånat ut pengar eller sålt varor och tjänster.

Vad händer när ett företag hamnar hos Kronofogden?

Det innebär att Kronofogden försöker beslagta och sälja någon av gäldenärens tillgångar. ... När tingsrätten utfärdar en dom kan fordringsägaren lämna över den till Kronofogden som meddelar utslag och som kan driva in skulden på samma sätt som nämndes tidigare.

Vad kostar ansökan om betalningsföreläggande?

Vid försenad eller utebliven betalning avvisar vi din ansökan....Avgifter – för att fastställa ditt krav.
Typ av ansökan
Betalningsföreläggande
Avgift300 kronor
Vanlig handräckning
Vad handlar den om?Få någon att göra något, till exempel lämna tillbaka egendom eller flytta (vräkning/avhysning)

Relaterade inlägg: