Vad är Forskningsteori?

Innehållsförteckning

Vad är Forskningsteori?

Vad är Forskningsteori?

Välkommen till kursen ”Forskningsteorier och undersökningsmetodik” 15 hp. ... Vidare belyser kursen forskarens inverkan på forskningsprocessen vid valet av forskningsobjekt och metod. Centralt i kursen är också hur vetenskapliga problem formuleras och hur vetenskapliga arbeten kommuniceras genom reflektion i handling.

Vad är fenomenologi?

Termen fenomenologi härstammar från det grekiska verbet phainestai som betyder att visa sig, att uppenbara sig eller avslöja sig. Den svenska motsvarigheten till phainestai är fenomen. Fenomenologi är alltså läran om det som visar sig. Fenomenologi är dels en filosofi och dels en kvalitativ forskningsansats.

Vad menas med kvalitetskriterier?

Intervju som metod –allmänna kvalitetskriterier Forskaren ska vara medvetna om sina egna reaktioner. Syftet med intervjun är att ta reda på vad andra människor upplever och erfar. Forskaren måste vara så fördomsfri som möjligt och inte ta över känslor.

Relaterade inlägg: