Vad beror Bipolaritet på?

Innehållsförteckning

Vad beror Bipolaritet på?

Vad beror Bipolaritet på?

Psykiska sjukdomar beror oftast på samverkan mellan ärftliga faktorer och miljöfaktorer. De genvarianter vi får från våra föräldrar gör oss mer eller mindre benägna att utveckla bipolär sjukdom. Vi vet att ärftliga faktorer förklarar stor del av varför vissa drabbas av bipolär sjukdom och andra inte.

Vad innebär det att vara bipolär?

Bipolär sjukdom innebär att du svänger i stämningsläge, du är ibland deprimerad, ibland manisk, det vill säga överdrivet energisk och upprymd. Maniska och depressiva symtom kan förekomma samtidigt, det kallas blandepisod. Tidigare kallades en typ av bipolär sjukdom, bipolär 1, för manodepressiv sjukdom.

Vad hjälper mot bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom behandlas med stämningsstabiliserande läkemedel som minskar risken för nya episoder av depression och mani. Många tycker att det hjälper att kombinera läkemedelsbehandlingen med terapi.

Hur känns en manisk episod?

Hypomani och mani kännetecknas av en distinkt och tydligt avgränsad period av ihållande förhöjt, irritabelt eller expansivt stämningsläge, samt ihållande förhöjd målinriktad aktivitet och energi. Dessutom ska episoden innefatta minst tre av dessa kliniska symtom: Grandiositet och förhöjd självkänsla. Minskat sömnbehov.

Vad händer i hjärnan bipolär sjukdom?

Patienter med bipolär sjukdom som får maniska sjukdomsskov, utvecklar mer förändringar i hjärnan än patienter utan skov. Ju fler maniska episoder patienterna upplevde, desto mer minskade hjärnbarkens tjocklek. Resultaten tyder på att bipolär sjukdom kan vara en neuroprogressiv sjukdom.

Hur beter man sig mot en bipolär?

Svar: Bemötandet vid Bipolär sjukdom och Bps påminner väldigt mycket om varandra. Man ska vara lugn och tydlig. Ej maktspråk, det vill säga att man har ett bra bemötande med ett övertygande beteende om att man vill personen väl.

Hur vet jag om jag är bipolär?

Symtomen på bipolär sjukdom är att du har olika perioder av mani och depression. Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk medan depression innebär motsatsen, att all lust, glädje och energi har tagit slut. Att humöret svänger kraftigt mellan två motpoler är det som gett namn åt bipolär sjukdom.

Relaterade inlägg: