Kan vara Areell?

Innehållsförteckning

Kan vara Areell?

Kan vara Areell?

Arealbunden; avser arean av något, vanligtvis mark.

Vad betyder landarealen?

I statistiken över markanvändning talar vi om landarealen eller landytan. Med det menas Sveriges territorium minus havsvatten och minus alla sjöar och vattendrag. I Sveriges totalareal ingår även hav, sjöar och vattendrag och den är mer än 528 000 kvadratkilometer, att jämföra med landytan på 407 000 kvadratkilometer.

Har man i Eskulaper?

Eskulap betyder i stort sett samma sak som doktor efter läkekonstens Gud i grekisk mytologi.

Kan vara privat?

Synonymer till privat

  • enskild, individuell, personlig, egen; intern, sluten; intim, förtrolig, en famille; hemlig, konfidentiell. motsatsord. offentlig, allmän.
  • Användarnas bidrag. ensak, civil.

Vad är en areal?

Areal är arean av ett geografiskt områdes projektion på en tänkt, normaliserad jordyta.

Hur många procent av Sverige är bebott?

Sverige är ett relativt sparsamt bebyggt land. Det visar ny statistik om markanvändningen för år 2010. Cirka 1,2 miljoner hektar eller mindre än 3 procent av landytan utgjordes då av bebyggd mark. Två tredjedelar av landytan är skogsbevuxen vilket gör Sverige till ett av Europas skogsrikaste länder.

Vad är en eskulap?

Eskulap betyder i stort sett samma sak som doktor efter läkekonstens Gud i grekisk mytologi.

Vad är en anakoret?

Eremit (grekiska eremos, ensam) eller anakoret (grekiska anachorein, dra sig tillbaka) är en person som frivilligt isolerar sig, vanligtvis av religiösa skäl.

Kan vara privat korsord?

Synonymer till privat

  • enskild, individuell, personlig, egen; intern, sluten; intim, förtrolig, en famille; hemlig, konfidentiell. motsatsord. offentlig, allmän.
  • Användarnas bidrag. ensak, civil.

Vad betyder ordet privat?

Privat kan syfta på: Privatliv – en mänsklig rättighet. Privat sektor – består enligt definition av hushåll och privatägda företag som syftar till ekonomisk vinst. Privat egendom – egendom som ägs av den privata sektorn.

Relaterade inlägg: