Vad är Arcus?

Innehållsförteckning

Vad är Arcus?

Vad är Arcus?

Arcus är latin och betyder ”bro” eller ”brygga”.

Vad är medicinsk term?

Medicinsk terminologi, läkarlatin eller medicinsk latin är det medicinska fackordförrådet, som används av läkare och annan vårdpersonal, och omfattar sjukdomar och kroppsdelar. Exempelvis är läkarlatin för stora kroppspulsådern aorta och sjukdomen röda hund kallas av läkarna för rubella.

Vad betyder Ostiet?

öppning: o. uteri livmodermunnen. opening: ostium uteri cervical os.

Vad gör Arcus?

Arcus arbetar sedan 20 år tillbaka för att utbilda, inspirera, motivera och vägleda arbetssökande ut i arbetslivet. Vi är en pålitlig och trygg väg till sysselsättning för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

Vad tjänar man på Arcus?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201629 600 kronor29 500 kronor
201731 000 kronor30 100 kronor
201831 700 kronor31 500 kronor
201933 000 kronor33 500 kronor

Vad betyder febril medicinsk term?

förhöjd kroppstemperatur överstigande 37,8 grader: f. febril. ...

Vad betyder absorbera medicinsk term?

I farmakologi innebär absorption upptagning av ett ämne, vanligtvis ett läkemedel, i en organism. Detta sker typiskt genom tarmen, men kan också ske genom huden eller magsäcken.

Vad är Lunginfiltrat?

I samband med radiologisk utredning upptäcks ibland accidentellt små förändringar i lungorna, noduli, som ger upphov till frågor. Detta gäller vid storlek upp till 10 mm. Ju större en förändring är desto större är malignitetsrisken.

Vad gör man på stöd och matchning?

Stöd och matchning är till för arbetssökande som behöver förstärkt och anpassat stöd i sitt jobbsökande. Syftet är att börja arbeta eller studera så fort som möjligt.

Vad händer efter stöd och matchning?

Vad händer efter stöd och matchning? Målet och syftet med Stöd och matchning är att du ska komma i jobb eller hitta en utbildning. Under tiden du går hos oss kommer vi göra allt vi kan för att lyckas med det. Att hitta lediga jobb under Stöd och matchning kan ibland gå fort och ibland kan det ta lite längre tid.

Relaterade inlägg: