Vad gör Arbetsförmedlingen egentligen?

Innehållsförteckning

Vad gör Arbetsförmedlingen egentligen?

Vad gör Arbetsförmedlingen egentligen?

Vi förser samhället med analyser, information och prognoser om arbetsmarknadens utveckling, arbetssökande, yrken och arbetsmarknadspolitiska program. Det ger stöd till en fungerande arbetsmarknad.

Vilka jobbar på arbetsförmedlingen?

Vilka jobbar på Arbetsförmedlingen?

  • Arbetsförmedlare / handläggare. Myndighetens största yrkesgrupp. ...
  • Specialister. Det kan dels handla om personer som har särskild kompetens att jobba med människor som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis socialkonsulenter och arbetspsykologer. ...
  • Coacher. ...
  • Kundtjänstmedarbetare.

Vad är en arbetsförmedlare?

En arbetsförmedlare ska kunna motivera och lära arbetssökande att på egen hand få information om olika arbeten och utbildningsvägar, samt hjälpa arbetsgivare att hitta lämpliga sökande till lediga jobb. ... De kan till exempel arbeta inom fackliga organisationer eller med arbetsträning hos kommuner eller privata aktörer.

Vilken bransch tillhör arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen (ibland förkortat Af, kallas på engelska Swedish Public Employment Service) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Vad händer med Arbetsförmedlingen?

Vad händer med Arbetsförmedlingen? Enligt överenskommelsen ska Arbetsförmedlingen ha fortsatt myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

Hur fungerar Arbetsförmedlingen?

När du har skapat ett konto och är inloggad med din e-legitimation kan du starta din anmälan som arbetslös. Du kommer att få fylla i uppgifter om till exempel utbildning, tidigare jobb, kompetenser och vilka jobb du söker. När du skriver in dig ska du boka en tid för ett planeringssamtal med en arbetsförmedlare.

Vilken hjälp kan du får av arbetsförmedlingen?

Du kan till exempel få hjälp med att hitta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning, studiebesök, språkundervisning med mera. Du har individuella samtal med din handledare varje vecka. Stödet har fyra olika nivåer.

Hur söker man jobb på Platsbanken?

Låt arbetsgivare hitta dig Om du skapar en jobbsökarprofil och lägger in ditt cv på arbetsformedlingen.se kan arbetsgivare hitta dig. Din profil matchas mot arbetsgivare som söker just din kompetens.

Vad gör en Beslutshandläggare arbetsförmedlingen?

Ingå i uppföljningsprocess – bistå i arbetet kring uppföljning av beslut enligt gällande rutiner och handläggarstöd. Arbeta i flera systemstöd. Kontakt med kund via olika kanaler, som mail, telefon och chatt.

Hur fungerar arbetsförmedlingen?

När du har skapat ett konto och är inloggad med din e-legitimation kan du starta din anmälan som arbetslös. Du kommer att få fylla i uppgifter om till exempel utbildning, tidigare jobb, kompetenser och vilka jobb du söker. När du skriver in dig ska du boka en tid för ett planeringssamtal med en arbetsförmedlare.

Relaterade inlägg: