Vad menas med anno?

Innehållsförteckning

Vad menas med anno?

Vad menas med anno?

Frasen anno Domini betyder 'i herrens år' (eller anno Domini nostri 'i vår Herres år'), oftast förkortat AD. Uttrycket används på samma sätt som e.Kr. 'efter Kristi födelse'.

Hur används anno?

Hur används ordet anno? Ordet anno används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter.

Är på latin Anno?

p.a., förkortning för latin pro anno och per annum 'per år'.

Vad menas med f Kr?

I svenskan är de helt dominerande uttryckssätten för att ange historiska årtal fortsatt avbrytningsförkortningarna f.Kr. (före Kristus) och e.Kr. (efter Kristus). Sätts ingen förkortning ut, är det underförstått att årtal efter Kristi födelse avses.

Vad menas med AD?

AD kan syfta på: A.D. – har varit den dominerande tideräkningsnumreringen av årtal i modern tid i Europa. ad- – ett svenskt prefix, se Lista över prefix i svenskan. AD – en specialdomstol i Sverige vars syfte är att göra domstolsprövningar i arbetsrättsliga mål, se Arbetsdomstolen.

Vad menas med anno dazumal?

Vad betyder anno dazumal? Anno dazumal betyder tidigare.

Vad betyder bommar?

Bommar betyder i stort sett samma sak som fartygsstänger.

Vad är anno dazumal?

Betyder "tidigare".

Relaterade inlägg: