Vad blir man efter at läkare?

Innehållsförteckning

Vad blir man efter at läkare?

Vad blir man efter at läkare?

Efter att allmäntjänstgöringen (AT) är slutförd arbetar du som legitimerad läkare och har då möjlighet att söka en ST-tjänst. Du kan specialisera dig till exempel inom kirurgi, barn- och ungdomsmedicin, kardiologi, psykiatri, anestesi/intensivvård m.

Är at läkare legitimerad?

Allmäntjänstgöring leder fram till legitimation. Du kan ansöka om läkarlegitimation efter fullgjord AT och avklarat AT-prov. AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvård och har rätt till handledning av specialistkompetent läkare.

Vad innebär at läkare?

En legitimerad läkare som vill ansöka om specialistkompetensbevis behöver göra en specialiseringstjänstgöring (ST). Specialiseringstjänstgöringen sker under minst 5 eller 5,5 år (beroende på föreskrift) för att erhålla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en specialistläkare behöver.

Hur läser man till läkare?

Man kan inte bli läkare på något annat sätt än genom att läsa läkarprogrammet på Universitetet. Programmet är 5.5 år lång. Efter att med godkänt resultat gått igenom läkarprogrammet, behöver du göra en AT-tjänstgöring. AT-tjänst är mellan 18 till 24 månader.

Vad är skillnaden mellan läkare och överläkare?

Överläkare är en tjänstetitel för en tjänst som innebär ett ledningsansvar. Det är en tjänst man söker så det finns ingen bestämd väg dit. Men först måste du bli specialistläkare. För att bli specialistläkare måste du först utbilda dig till läkare på universitet/högskola, den utbildningen är 5,5 år lång.

Vad har en ST-läkare i lön?

En ST-läkare tjänar i snitt mellan 48 3 kr. Medellönen för en ST-läkare i Sverige är enligt den senaste statistiken 49 700 kr per månad.

Vad jobbar en AT-läkare med?

AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för läkarlegitimation. AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling.

Hur mycket lön får man om man är läkare?

Enligt de uppgifter som Bemlo har inhämtat så är snittlönen för en nyexaminerad läkare 34 700 kronor år 2021 . Snittlönen för en legitimerad läkare är 42 000 kronor och för en specialistläkare är snittlönen 78 700 kronor. Viktigt att komma ihåg är att en läkarlön skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Vad betyder Randande läkare?

Randande läkare med en tjänstgöringstid om 9 månader eller längre på Verksamhetsområdet Medicin Geriatrik och Akutmottagning, Östra flexar i likhet med klinikens ordinarie doktorer. Verksamhetsområdet Medicin Geriatrik och Akutmottagning, Östra anställer läkare företrädelsevis på 100% arbetstid.

Vad gör en Psykiatri läkare?

En psykiater är läkare (till skillnad mot en psykolog) bl. a. för att lättare kunna fastställa om vissa psykiska problem beror på kroppslig sjukdom eller har andra orsaker. Det är också en psykiater som får skriva ut medicin, s.k. psykofarmaka.

Relaterade inlägg: