Vad gör en socionom på BUP?

Innehållsförteckning

Vad gör en socionom på BUP?

Vad gör en socionom på BUP?

Inom BUP, barn och ungdomspsykiatrin, arbetar barnpsykologer generellt sätt med att ta reda på om ett barn eller ungdom har ett neuropsykiatrisk diagnos t. ex. adhd eller autism. De arbetar tillsammans med en psykiater om det föreligger en diagnos.

Hur är det att jobba som sjuksköterska på BUP?

Du kommer självständigt och i teamet arbeta med medicinuppföljningar, triagering, föräldrautbildning, föräldrastöd och vårdplanering för de barn och unga som söker sig till oss. Sökorsak kan vara ångest, nedstämdhet eller beteendeproblematik. Fokus kommer att ligga på hälsa och hälsobefrämjande insatser.

Vad krävs det för att komma in på BUP?

När du vill boka en tid eller har frågor om psykisk ohälsa ringer du till BUP En väg in på telefon 08-123 524 50. Där finns vårdpersonal som svarar varje helgfri vardag mellan klockan 7.45 och 16.00.

Hur länge kan man gå på BUP?

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Den är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för. Du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp.

Varför jobba på BUP?

Att arbeta på BUP innefattar en bred samverkan med anhöriga, myndigheter och vårdgrannar. Du har också verksamhetsutvecklande uppgifter kopplade till omvårdnadsarbetet. Vi arbetar med kontaktmannaskap för patienten och teamarbete i patientteam eller konferens, där även patient och föräldrar är delaktiga.

Vad gör en psykolog på BUP?

Bup är till för dig som mår psykiskt dåligt. De som jobbar där kan hjälpa dig att må och funka bättre. De kan också göra utredningar för att ta reda på varför du mår dåligt och vilken hjälp du behöver. På bup kan du till exempel få hjälp om du har svår ångest, skadar dig själv eller har en depression.

Hur lång tid tar det att få tid på BUP?

I regel kan vi erbjuda en tid för besök inom två till fyra veckor. Men om vi bedömer att behovet är akut, ordnar vi en tid inom 24 timmar. Efter kl. 16 på vardagar och under helger är det annars BUP:s akutenhet som tar emot patienter med akut vårdbehov.

Vad gör läkare på BUP?

När du gör en utredning hos BUP eller BUMM kommer du att få träffa en läkare. Hon/han är specialutbildad för att arbeta med barn, och är expert på att känna igen tecken på AST, adhd och Tourettes. Ibland kan läkaren behöva undersöka din kropp, och hur du rör dig.

Hur länge kan man vara inlagd på BUP?

- Att bli inlagd betyder att man kommer längre bort från det vanliga livet fast det man behöver lära sig är att vara i det verkliga och vanliga livet och må bra där. Det gör man inte om man är "bortkopplad" från det.

Hur lång tid tar det att få tid hos BUP?

Det kan vara lång väntetid för att komma till bup. Så om du kan snabbare eller bättre hjälp någon annanstans, kan bup säga att du ska kontakta till exempel en ungdomsmottagning, elevhälsan, en psykolog på en vårdcentral eller socialtjänsten.

Relaterade inlägg: