Vad gör en Arkivassistent?

Innehållsförteckning

Vad gör en Arkivassistent?

Vad gör en Arkivassistent?

Arkivassistenten kan förväntas göra många olika typer av arkivarbetsuppgifter, från att förteckna och inventera existerande material till att leta upp och lämna ut handlingar till allmänheten.

Vad är ett arkiv?

Arkiv = en samling handlingar, fotografier eller annan information (källor) som kommer från en viss person, släkt, ett företag eller en förening. Ett arkiv är alltså en större eller mindre mängd dokument, bilder, datafiler och andra typer av information, som har skapats av en viss person eller inom en organisation.

Vad gör man som arkivarie?

Som arkivarie får du arbeta med historien, samtiden och framtiden. Din uppgift är att värdera och bedöma vilken information som kan vara värdefull för forskning nu och i framtiden. Det kan handla om allt från skolbetyg, sjukhusjournaler till Karl XII:s barnteckningar och politikers krognotor.

Vad gör en Arkivhandläggare?

Lönestatistik med bruttolöner per månad för en arkivhandläggare inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt....Dela.
LänStockholm
Medellön29.800 kr
Medelålder38 år
Erfarenhet19 år

Varför har vi arkiv?

Arkiven behövs för att Offentlighetsprincipen ska fungera i praktiken. Men vad är arkiv egentligen? Läs mer om det och se vår film. För att du ska kunna ta del av offentliga handlingar, måste handlingarna arkiveras och sparas för all framtid och de måste gå att hitta igen.

Finns i arkiv?

Det finns både offentliga, statliga arkiv och privata, enskilda. Vissa arkiv innehåller över 100 000 dokument medan andra kan bestå av bara ett enda brev. Nedan finner du exempel på vad man kan hitta i Riksarkivet runtom i landet.

Vad gör en Arkivutredare?

Planerar, utreder och handlägger ärenden inom offentlig sektor, företag och organisationer. Utarbetar rapporter, utredningar m.m. Utformar direktiv och förordningar samt utövar tillsyn.

Hur mycket tjänar en Arkivassistent?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för arkivassistent....Löneskillnader mellan män och kvinnor.
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201725 200 kronor25 400 kronor
201825 800 kronor25 200 kronor
201926 400 kronor25 700 kronor
202027 500 kronor26 100 kronor

Vad tjänar en Arkivhandläggare?

Dela
MedellönMedianlönMedelålder
26.567 kr30.000 kr32,8 år

Hur mycket tjänar en Nämndsekreterare?

En Nämndsekreterare i Sverige tjänar i snitt 34 600 kr i månadslön.

Relaterade inlägg: