Vad är API olja?

Innehållsförteckning

Vad är API olja?

Vad är API olja?

API-systemet (American Petroleum Institute) är ett klassificeringssystem för oljor till bensin- och die- selmotorer samt transmissioner. ... Eftersom t ex L kommer efter J i alfabetet så är en API SL olja bättre än en API SJ olja.

Vad är API klassning?

I API systemet börjar klassificeringen med S (spark) för bensinmotorer och C (compression) för diesel. Dessa bokstäver åtföljs av en andra bokstav som anger oljans prestanda - ju längre fram i alfabetet desto högre prestandakrav. Idag är API SM och CI-4 de högsta API- klassificeringarna.

Vad betyder API GL?

Oljorna finns med olika mängd och styrka på tillsatserna och detta anges med en API-norm (American Petroleum Institute) som graderas från GL1 till GL5 (GL=Gear Lubricant, alltså transmissionsolja). Ju högre GL-nummer desto högre belastningar klarar oljan. Allt detta står på flaskans etikett.

Vad är API SG?

API - American Petroleum Institue. API administrerar licenser och certifieringar för motoroljor enligt ett system som motsvarar de krav som fordonstillverkarna ställer för garantier, underhåll och smörjning. API administrerar även ILSAC´s licenser mot oljebolagen.

Vilka API klasser finns det?

Numera finns det tre API GL-klasser, som definieras på följande sätt:

  • API GL-1: Växellådsolja utan högtrycks- eller EP-tillsatser. ...
  • API GL-4: Olja med stor mängd EP-tillsatser, som brukar användas i manuella växellådor.
  • API GL-5: Olja med mycket stor mängd EP-tillsatser (ungefär dubbelt så mycket som i GL-4).

Vad betyder jaso ma2?

En speciell klassning för 2-taktsolja att använda i 2-taktsmotorer.

Relaterade inlägg: