Vad är SIUS på arbetsförmedlingen?

Innehållsförteckning

Vad är SIUS på arbetsförmedlingen?

Vad är SIUS på arbetsförmedlingen?

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp när du söker jobb eller när du är ny på en arbetsplats. En stödperson hjälper dig att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs för att du ska få ett jobb.

Vad gör SIUS?

SIUS - Särskild stödperson. Om du har en funktionsnedsättning som ger nedsatt arbetsförmåga och behöver träna på att arbeta kan du få hjälp och stöd av en "Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd" (SIUS).

Vad betyder kodad på arbetsförmedlingen?

Om du har en funktionsnedsättning finns det olika typer av stöd för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden. Vi gör en bedömning utifrån din aktuella situation och dina förutsättningar innan vi fattar beslut.

Relaterade inlägg: