Vad är ett särskilt boende?

Innehållsförteckning

Vad är ett särskilt boende?

Vad är ett särskilt boende?

Särskild boendeform är ett boende med lägenheter för äldre som behöver särskilt stöd i form av service och omvårdnad. De boende ska få ett individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad, för att kunna leva så självständigt och värdigt som möjligt.

Vad betyder annat typ av boende?

Vårdboenden och gruppboenden (särskilda boenden) är till för dig som har omfattande behov av vård och omsorg, exempelvis på grund av demens, somatisk eller psykisk sjukdom. På ett särskilt boende har du ett vanligt hyreskontrakt och du betalar hyra precis som för en vanlig lägenhet. ...

Vem får bo på ett särskilt boende?

Gamla och sjuka som inte kan bo själva kan ansöka om plats på ett särskilt boende. Personer som får plats på särskilda boenden har oftast ett omvårdnadsbehov som inte hemtjänsten kan tillgodose. De boende ska individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad för att kunna leva värdigt och självständigt.

Vad som krävs för att få plats på ett särskilt boende?

Åtskilliga äldre upplever problem med att få plats på ett särskilt boende. Svårigheter att klara vardagens sysslor, oro och otrygghet räcker ofta inte som skäl. Varken vid ansökan till kommunen eller vid överklagande hos förvaltningsrätten. Det krävs ofta multisjukdom eller demenssjukdom för att en plats.

Vilka är de vanliga boendeformerna?

Att bo i ett ägt småhus är den vanligaste boendeformen i Sverige. Den näst vanligaste är boende i hyresrätt i flerbostadshus. Det var 43 procent av hushållen som bodde i ägt småhus 2013 och 29 procent som bodde i hyresrätt i flerbostadshus. 20 procent av hushållen bodde i bostadsrätt i flerbostadshus.

Vilka kan bo på LSS boende?

Du kan bo i gruppbostad, servicebostad eller barn- och ungdomsbostad. Samlingsnamnet för dessa är en LSS-bostad. I LSS-bostaden får personer som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp av de som arbetar på boendet.

Relaterade inlägg: