Vad innebär ATK tid?

Innehållsförteckning

Vad innebär ATK tid?

Vad innebär ATK tid?

En högaktuell fråga gäller uttag av intjänad tid i arbetstidsavtalet mellan region Stockholm och Vårdförbundet avdelning Stockholm. Avtalet reglerar bland annat arbetstidsförkortningar efter ett så kallat intjänande. ... Den intjänade tiden registreras i Heroma och benämns ofta som ATK-tid.

Hur mycket är en ATK timme värd?

Grundtimlönen för en månadsavlönad beräknas normalt som: (månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstiden. Arbetstidsförkortning som tas ut i betald pensionspremie kan också enligt vissa kollektivavtal beräknas som en procentsats av den utbetalda bruttolönen under ett kalenderår, exempelvis 1,8 % av årslönen.

Vad är ATF saldo?

Ledighet, kontanter eller pension På arbetsplatser där arbetstidsförkortning tillämpas tilldelas den anställde ett konto. Arbetsgivaren gör avsättningar till detta konto, och den anställde kan göra uttag i form av betald ledighet, pengar eller avsättningar till pensionsförsäkringen.

Vad är en arbetstidsförkortning?

Arbetstidsförkortning är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester. Arbetstidsförkortningen är istället kopplad till ditt kollektivavtal, och ger dig ett antal timmar extra fritid per år. Timmarna gäller för dig som heltidsanställd (för andra så gäller tiderna i proportion till den tid du arbetat in).

När ska arbetstidsförkortningen betalas ut?

Arbetstidsförkortning måste alltid vara intjänad innan man kan ta ut den, dock om man slutar sin anställning under pågående intjänandeår skall den räknas ut och betalas med pengar på slutlönen. ... Överenskommelse skall träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om när betald ledig skall utläggas.

Är arbetstidsförkortning bra?

Osäker effekt på arbetsmiljö och hälsa. Försök med arbetstidsförkortning ger vissa antydningar om positiva effekter på sysselsättning och hälsa, men den generella slutsatsen i översiktsstudier är att effekterna antingen är marginella eller ytterst osäkra.

När kan man ta ut arbetstidsförkortning?

Arbetstidsförkortning måste alltid vara intjänad innan man kan ta ut den, dock om man slutar sin anställning under pågående intjänandeår skall den räknas ut och betalas med pengar på slutlönen. Arbetstidsförkortning skall tas ut som betald ledighet eller i kontanter om arbetstagaren så vill.

När kommer arbetstidsförkortningen?

Den 1 april kommer tidbanken att fyllas på med nya timmar för arbetstidsförkortning, förutsatt att kvalificeringsförutsättningarna för arbetstidsförkortning är uppfyllda.

När får man ta ut ATF?

Arbetstidsförkortning måste alltid vara intjänad innan man kan ta ut den, dock om man slutar sin anställning under pågående intjänandeår skall den räknas ut och betalas med pengar på slutlönen. Arbetstidsförkortning skall tas ut som betald ledighet eller i kontanter om arbetstagaren så vill.

När kan man ta ut ATF?

Arbetstidsförkortningen tjänas in för varje arbetad vecka och ska tas ut från 1 april till 31 mars. De timmar som inte har tagits ut 31 mars ska betalas ut i pengar. Timmarna kan tas ut som tid, pengar eller i vissa fall som en extra avsättning till pensionen. Villkoren varierar mellan avtalen.

Relaterade inlägg: