Vad betyder ordet måla i ortnamn?

Innehållsförteckning

Vad betyder ordet måla i ortnamn?

Vad betyder ordet måla i ortnamn?

Ortnamnselementet är egentligen en böjd form av det maskulina fornsvenska ordet male, med sannolik ursprunglig innebörd 'avmätt jordområde' (jfr danska och norska verbet måle 'mäta'), varav senare 'inhägnat jordområde, intaga'.

Vad betyder arvet i ortnamn?

-arvet. Efterledet -arvet finns enbart i Dalarna och betyder 'arvegods'. Dessa ortnamn bildades under sen medeltid.

Varför heter det måla i Småland?

-måla (ex. Vanligt i Blekinge, östra Småland och södra Östergötland. Namnen kommer från medeltida nybyggen. En teori är att ursprunget är det fornsvenska ordet male, som skulle betyda ”avmätt jordområde”.

Relaterade inlägg: