Vad har man brist på om man lätt får blåmärken?

Innehållsförteckning

Vad har man brist på om man lätt får blåmärken?

Vad har man brist på om man lätt får blåmärken?

Symtom på trombocytopeni Symtomen ökar dock i den takt man får brist på trombocyter. Ofta brukar man istället kraftigare symtom från tillståndet som orsakar bristen på blodplättar. När man får så allvarlig trombocytopeni att det ger symtom handlar det t ex om: Lättare att få blåmärken.

Varför får jag blåmärken på benen utan anledning?

Ibland kan blåmärken som bildats av sig själv bero på en koagulationsrelaterad blodsjukdom. Benägenheten för blåmärken kan också ökas av läkemedel som påverkar blodkoagulationen. Läkarundersökningar behövs i följande situationer: Om flera blåmärken eller ett stort blåmärke (över 3 cm) bildas på huden utan orsak.

Vem har låga blodplättar?

Orsak(-er) vid nedsatt produktion av trombocyter i benmärg. Detta ses i samband med aplastisk anemi, leukemi, lymfom, strålning, kemoterapi, vissa läkemedel (t ex tiaziddiuretika) och vid uttalad alkoholkonsumtion. i efterförloppet till virusinfektioner som t ex påssjuka, kikhosta och röda hund.

Varför får man låga trombocyter?

Lågt värde av trombocyter Det kan exempelvis handla om brist av B12 och folsyra, leukemi, blodbrist eller att du tar något läkemedel som påverkar benmärgens förmåga att skapa nytt blod. Ett lågt värde av trombocyter är ingen sjukdom i sig utan något som händer på grund av en underliggande sjukdom/orsak.

Varför får jag blåmärken på benen?

De allra flesta som får blåmärken behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta en vårdcentral om du eller ett barn får många eller stora blåmärken utan att ha slagit i någonting. Sök även vård om det blir stora blåmärken även av en liten skada.

Varför får man Petechier?

Petekier uppkommer genom att det blir en blödning från hudens minsta blodkärl, kapillär, i hudens yttersta lager. Petekier kan man få genom en allergisk reaktion, till exempel om man tar någon medicin man inte tål.

Vad har blodplättar för funktion?

Blodplättar, eller trombocyter som de också kallas, är små cellfragment som bildas i benmärgen och cirkulerar i blodet. Om vi skadar oss och börjar blöda klumpar de ihop sig och täpper till såret samt hjälper blodet att koagulera.

Varför minskar trombocyter?

Bristen på trombocyter uppstår när immunsystemet bildar antikroppar mot kroppens egna trombocyter (blodplättar). Trombocyterna identifieras då som främmande och rensas därför bort. Detta Sker framför allt i mjälten.

Vad händer om man har för låga trombocyter?

Trombocyter måste fungera bra för att koagulering ska fungera. Om det inte finns tillräckligt med trombocyter, eller om trombocyterna inte fungerar som de ska, så kan inte en stabil trombocytplugg bildas och det kan orsaka att en person kan ha en ökad risk för kraftiga blödningar.

Hur mycket trombocyter?

- Värden under 1,3 för kvinnor och 1,8 för män innebär ingen åtgärd. - Värden 1,3 – 1,6 för kvinnor och 1,8 – 2,4 för män, fortsätt behandlingen och ta om prov om 2 veckor. - Kontakta din vårdgivare vid värden över 1,6 för kvinnor och 2,4 för män.

Vad är ett blåmärke hos barn?

  • Blåmärken är vanliga, speciellt hos barn som slår sig när de leker. Ett blåmärke innebär att det har blivit en blödning i huden. Det kan göra ont och kännas ömt. Blåmärket kan ändra färg och ibland flytta sig nedåt i huden, till exempel från foten ner mot tårna.

Kan man oroa sig över blåmärken?

  • Blåmärken är i princip ingenting att oroa sig över, men ibland kan det finnas anledning att undersökas av en läkare. Om man lätt får väldigt många blåmärken, om de uppstår utan anledning eller om de märken man har blir större, kan det vara tecken på en bakomliggande sjukdom.

Vad är ett blåmärke på underbenen?

  • Blåmärket kan ändra färg och ibland flytta sig nedåt i huden, till exempel från foten ner mot tårna. Det är vanligt att barn får flera små blåmärken på underbenen efter lek och idrott. Ett blåmärke försvinner oftast av sig självt efter några dagar.

Relaterade inlägg: