Var hamnar arkiverade mail Iphone?

Innehållsförteckning

Var hamnar arkiverade mail Iphone?

Var hamnar arkiverade mail Iphone?

Till skillnad från e‑postmeddelanden som du flyttat till papperskorgen behålls de arkiverade meddelandena i mappen Arkiv tills du väljer att radera dem. Du kan visa mappen Arkiv i Brevlådelista.

Vad menas med arkiveras?

Arkivering är ett begrepp som innebär att man inordnar handlingar, såsom dokument, i ett utrymme, ett arkiv, för förvaring. Syftet med arkivering var från början att bevara dokument för en organisations eget behov, bland annat för att kunna bevisa transaktioner och beslut som fattats.

Vad innebär det att arkivera alfabetiskt?

Alfabetisk ordning innebär att handlingarna är ordnade efter bokstavsordning. Exempel: register av olika slag, det kan vara på t ex sökord eller efternamn.

Hur länge arkiverar Skatteverket deklarationer?

De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (7 kap. 2 § BFL).

Vart hamnar arkiverade Mail?

Om du vill rensa inkorgen utan att radera e-postmeddelanden kan du arkivera eller ignorera dem. Då flyttas de till etiketten Alla mail. När du arkiverar ett meddelande visas det i inkorgen igen när någon svarar på det.

Hur länge sparas Mail i iPhone?

Öppna Inställningar > Mail och tryck på Konton. Tryck på e-postkontot, tryck på E-post (under Avancerat) och tryck sedan på Avancerat.

Vad är Arkiveringsregler?

Vad säger lagen? Enligt bokföringslagen ska all räkenskapsinformation arkiveras i 7 år. Räkenskapsinformationen ska arkiveras i den form den mottogs, eller om det är fråga om egentillverkad räkenskapsinformation (exempelvis en kundfaktura eller avtal) såsom det satts ihop och presenterats av företaget.

Relaterade inlägg: