Vad innebär det att doktorera?

Innehållsförteckning

Vad innebär det att doktorera?

Vad innebär det att doktorera?

Om du söker och blir antagen till en forskarutbildning kan du ta en doktorsexamen. Att doktorera innebär att bedriva studier och forskning som ska leda till doktorsexamen. Medan du läser en forskarutbildning är du doktorand. När du har tagit din doktorsexamen blir du doktor.

Vad är typisk afrikansk musik?

Typiska instrument i den afrikanska musiken är xylofon, kora, m'bira, djembe, talking drum, och framför allt: sångrösten. Därutöver finns det många egenheter som särskiljer musiken i Afrikas olika länder och regioner. Södra Afrika ses bland annat generellt som “mer melodiskt” än resten av världsdelen.

Vad menas med en doktorsexamen?

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete, som ska utgöra minst hälften av examens omfattning.

Vad kallas afrikansk musik?

Fela Kuti stakade ut de ganska snäva gränserna för vad som får kallas för afrobeat. Artister: Fela Kuti (Nigeria), Tony Allen (Nigeria). Egentligen inte någon riktig genre, utan ett samlingsbegrepp för afrikansk musik som, i olika mån, är inspirerad av soul och funk.

Vad krävs för att bli antagen som doktorand?

Att bli doktorand

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller.
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vad händer efter doktorand?

Universitet och högskolor En start på din akademiska karriär efter disputation kan exempelvis bestå av en anställning som forskare eller lärare. ... Den vanligaste formen av finansiering av en postdok är med stipendium (men det finns även de som blir anställda av det universitet eller institut de gör sin postdok vid).

Vilka instrument används i afrikansk musik?

Afrikanska instrument: Kora: Luta Mbira: Tumpiano Berimbao: Musikbåge (utvecklad från pilbågen) Marimba/ Amadinda/Xylofon: Slaginstrument med stämda träplattor Det är rytmerna i musiken som är det viktiga. När man spelar eller sjunger i Afrika gör man det oftast tillsammans med andra, sällan ensam.

Vilka musikstilar i väst har påverkats mest av den traditionella afrikanska musiken?

Två musikgenrer i väst som kraftigt influerats av den afrikanska musiken är blues och jazz.

Hur lång tid tar det att bli doktorand?

Utbildningens upplägg och innehåll. Det finns två typer av examen på forskarnivå. Doktorsexamen, 240 högskolepoäng, motsvarande 4 år (48 månader av heltidsstudier). Licentiatexamen, 120 högskolepoäng, vilket motsvarar 2 år (24 månader av heltidsstudier).

Varför kallas pop och rockmusik ofta för afroamerikansk musik?

Pop/rockhistorien har sin grund i den afrikanska musiken, därför kallas också pop/rock för afroamerikansk musik. Den afrikanska musiken framfördes unisont (enstämmigt) och flerstämmigt – dans, trummor, handklapp. ... Spreds den afrikanska sång- och rytmtradition vidare.

Relaterade inlägg: