Vad betyder det att en källa är beroende?

Innehållsförteckning

Vad betyder det att en källa är beroende?

Vad betyder det att en källa är beroende?

Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa. Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt.

Vad betyder att en källa är äkta?

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Vad är tidssamband?

Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv” inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av en annan källa.

Varför behövs källkritik?

Källkritik är viktigt för att det ger varje individ rätten och samtidigt skyldigheten att ta reda på om det som sägs och sprids verkligen stämmer.

Är Ne en pålitlig källa?

Tillförlitligt. Uppslagsverket är Sveriges främsta med långt över 200 000 faktagranskade uppslagsord. ... Det gör uppslagsverket till en aktuell och tillförlitlig källa i dagens enorma informationsutbud. Vi ser gärna att du använder texterna i uppslagsverket och NE som källa.

Vad är en Faktakälla?

En källa är, så som namnet avslöjar, ursprunget till något: fakta. En källa kan vara i olika medier. Vikten med källhänvisning kan inte underskattas; det är mycket viktigt att i en informativ eller vetenskaplig text hänvisa till annan fakta: t.

Vad menas med tendens i källkritik?

Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. kan man titta på om källan skrevs ner nära inpå den historiska händelsen. Ju närmre källan är i tid med sin historiska händelse.

Relaterade inlägg: