Vad betyder aaw?

Innehållsförteckning

Vad betyder aaw?

Vad betyder aaw?

Det är faktiskt ett uttryck för att något är gulligt/näpet, en respons. Kanske används det när du har skickat en söt bild på en kattunge eller liknande på telefonen.

Vad betyder GML på Snap?

Utan att veta så mycket om GML så tänkte jag här dela med mig av mina begränsade erfarenheter till er som vet lika lite som jag. GML står för ”Geography Markup Language” och är baserat på xml syntax.

Vad är aft?

AFT står för affektfobiterapi som är en integrativ terapiform med affektfokus och tekniker från bland annat psykodynamisk terapi och KBT och som utvecklades i början av 1980-talet av den amerikanska psykologiprofessorn Leigh McCullough.

Vad betyder prata HP?

1,5 högskolepoäng = 1 veckas heltidsstudier (40 timmar). 30 högskolepoäng = 20 veckors heltidsstudier, som är en termin.

Vad betyder yolo på svenska?

Yolo är en akronym, dvs. en förkortning som är bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord, i det här fallet you only live once, du lever bara en gång.

Vad betyder SH på Instagram?

”same here”, vilket på svenska blir ”samma här”.

Vad betyder LOL i text slang på Internet?

LOL eller Lol kan syfta på: LOL – internetslang för Laughing Out Loud (svenska: skratta högt, gapskrattar) se Lol (Laughing out loud)

Vad betyder Lsm DD?

Förkortning för ”Inte så mycket”.

Är arbetstidsförkortning semesterlönegrundande?

Vid semester tjänar den anställde inte ihop timmar till arbetstidskontot och semesterersättningen är inte heller grundande till avsättningen som görs. Enbart tjänstgöringstid räknas till avsättningen för arbetstidskonto. Arbetstidsförkortning räknas inte heller som grundande.

Vad är ett Arbetstidskonto?

Arbetsgivaren gör en gång om året avsättning till varje tjänstemans arbetstidskonto. Tjänstemannen talar om för arbetsgivaren hur avsättningen ska disponeras, som betald ledig tid, som pensionspremie eller kontant. Det är möjligt att lokalt träffa överenskommelse om att tillämpa andra regler.

Relaterade inlägg: