Vad menas med Arbetsintegrerad?

Innehållsförteckning

Vad menas med Arbetsintegrerad?

Vad menas med Arbetsintegrerad?

Den arbetsintegrerade utbildningen innebär att du arbetar 50 procent och studerar på 50 procent från och med det andra studieåret. Första året läser du på heltid och läser samma kurser som studenterna inom det reguljära programmet.

Vad är integrerat lärande?

Arbetsintegrerat lärande (AIL) innebär att studentens lärande är kopplat till ett sammanhang, en kontext, i det här fallet arbetslivet.

Vad är AIL?

AIL är en filosofi för lärande och kunskapsutveckling, en pedagogisk metod och ett eget ämne för forskning och forskarutbildning.

Hur långt är lärarprogrammet?

Innehållet i lärarutbildningen är beroende av vilken skolform och vilka ämnen läraren ska undervisa i. Utbildningarna varierar mellan 1,5 år och 5,5 år beroende på inriktning.

Vad tjänar grundskollärare?

Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor.

Var är det bäst att plugga till lärare?

Akademiska studier Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, oavsett om du vill bli lärare i förskola, skola eller fritidshem, har hög vetenskaplig kvalitet. Alla lärarutbildningarna är på en likvärdig akademisk nivå.

Hur många poäng är lärarutbildningen?

I alla lärarutbildningar ingår 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna, 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning och olika mängder ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier beroende på vilken utbildning det gäller.

Vilka kurser ingår i Ämneslärarprogrammet?

Utbildningsvetenskaplig kärna (60 högskolepoäng)

  • Lärande, utveckling och didaktik.
  • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling.
  • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering.
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete.

Vad tjänar en grundskollärare 2020?

Medellön för lärare per yrkesgrupp
YrkesgruppMedellön 2020
Förskollärare33 283
Lärare i fritidshem33 151
Lärare grundskola, årskurs F-336 782
Lärare grundskola, årskurs 4-637 478

Vad tjänar en lärare i förskoleklass?

Lärare förskoleklass och lågstadiet 42 150 kronor. Speciallärare 45 400 kronor.

Relaterade inlägg: