Vad betyder det om en källa är beroende?

Innehållsförteckning

Vad betyder det om en källa är beroende?

Vad betyder det om en källa är beroende?

beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor. Dokument, bilder och föremål kan vara historiska förstahandskällor eller primärkällor.

Vad är beroende inom källkritik?

Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa. Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt.

Vad innebär det att en källa är trovärdig?

För att betraktas som trovärdig ska en källa vara publicerad, exempelvis i en bok (ej självpublicerad på eget förlag), en tidskrift eller av en större organisation, vara författad av en expert på ämnet och granskad av en utgivare eller av en annan expert.

Vad är en samtida källa?

En samtida källa är normalt tillförlitligare än en källa från en senare tid. På 800-talet skrev Einhard Vita Karoli Magni, en biografi om Karl den store (ca 742-814). Den är sannolikt tillförlitligare än en biografi från t.

I vilken vetenskap utvecklades källkritik?

Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att slutsatser som dras i en studie verkligen bygger på tillförlitliga basfakta. Källkritiken består av ett antal kriterier som ursprungligen utvecklades för historievetenskapen, för att värdera texters tillförlitlighet (sanningshalt).

När en källa är en text brukar man säga att källan är en?

En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån. Det är genom källor som vi hämtar information om något. Med en källa för information menas ett material (text, bild eller liknande) eller en berättad framställning.

Vilka kriterier bör en historiker utgå från när han utforskar en källa?

Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan (vilken kunskap personen har), när källan tillkom, varför (om personen är neutral), och om uppgifterna kan kontrolleras och samstämmer med andra oberoende källor.

Relaterade inlägg: